Single digital gateway

Single digital gateway
Digitalisering

Dit project draagt bij tot de digitaliseringsstrategie van de verschillende federale overheidsdiensten, zowel voor de interne beheersprocessen als voor de digitalisering van hun diensten.

Single Digital Gateway (SDG)

De digitale toegangspoort ‘Your Europe’ vormt het centraal toegangspunt binnen de Europese Unie. Europese burgers en bedrijven krijgen sneller en gemakkelijker toegang tot online-informatie die zij nodig hebben om in een andere EU-lidstaat te wonen, studeren of werken.

België ondersteunt de administratieve transformatie en het potentieel van de interne markt met gebruikersgerichte helpdesks. Het ‘Only once’-principe maakt gebruik van authentieke Belgische bronnen. Doel van dit projectonderdeel is een zo veilig mogelijke toegang tot online toepassingen van de overheid via elektronische identificatie; een vergaande digitalisering van de backoffice functies voor burgers en bedrijven; uitbreiding van de basis helpdeskdiensten van de SDG tot volledig gebruikersgerichte helpdesks. Dit kan door alle overheidsactoren en beleidsniveaus in het administratieve landschap samen te brengen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Single digital gateway

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 30 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 30 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 205

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 6 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

Vandaag

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 6 zijn afgerond en operationeel.

Meer projecten rond digitalisering