De uitwerking van een elektrolyseapparaat voor de productie van groen staal steunen

De uitwerking van een elektrolyseapparaat voor de productie van groen staal steunen
Duurzaamheid
Dit project is gericht op de (co)financiering van een demonstratief elektrolyseapparaat met een capaciteit van 20-25 MW voor de productie van waterstof op het ritme van de lokale groene windenergie.
De groene waterstof zal worden gebruikt voor de productie van staal zonder CO2 voor offshore windmolens, en voor de productie van biologische of elektrische brandstoffen. Het gesteunde project is een samenwerking tussen Storm, Arcelor Mittal en Vestas.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 6

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

De uitwerking van een elektrolyseapparaat voor de productie van groen staal steunen

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 6 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

PRT 14

juli 2022

Covenant with Storm-Vestas-Arcelor Mittal to grant subsidy

Voltooid

Covenant with Storm-Vestas-Arcelor Mittal to grant subsidy

Uitgesteld

oktober 2022

Eventuele notificatie Europese Commissie

Voltooid

Eventuele notificatie Europese Commissie

oktober 2023

Intermediate report on progress of works

Voltooid

Intermediate report on progress of works

Vandaag

oktober 2024

Electrolyser operational

Uit te voeren

Electrolyser operational

Meer projecten rond duurzaamheid