Verbeterde energiesubsidieregeling in Duitstalige Gemeenschap

Verbeterde energiesubsidieregeling in Duitstalige Gemeenschap
Duurzaamheid

Studies tonen aan dat ongeveer 23% van de eindenergie wordt gebruikt voor de verwarming van woongebouwen. In dit opzicht bieden de woongebouwen, een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing, omdat hun energie-efficiëntie varieert van laag tot zeer laag. De hervorming heeft als doel het invoeren van een systeem van renovatiepremies voor woningen die worden gebruikt voor woondoeleinden, om de energieprestaties van deze gebouwen te verbeteren.

Een belangrijke doelstelling is het wegnemen van mogelijke administratieve hinderpalen die burgers ervan kunnen weerhouden een aanvraag in te dienen en dus van het aanbrengen van energie-en efficiëntieverbeteringen in hun woning. De praktijk van de laatste jaren heeft uitgewezen dat het huidige systeem in dit opzicht niet voldoet: vele burgers hebben geen premies aangevraagd omdat de administratieve rompslomp te groot is en de complexiteit van het systeem het moeilijk maakt om de premie te berekenen vóór investering.

Het hervormingsproject beoogt dan ook de huidige regelgeving te vereenvoudigen om deze zo toegankelijk, transparant en efficiënt mogelijk te maken voor de particulier. Zo wordt een ondersteunings- en raadplegingstool ingevoerd die voor burgers vlot toegankelijk en begrijpelijk is.  De hervorming wil een onderscheid aanbrengen tussen kleinschalige werken waarbij de een vereenvoudigde toegang tot premies mogelijk is en meer ingrijpende werken die meer gedetailleerde administratieve stappen vereisen.

Het systeem werd in de Duitstalige Gemeenschap ingevoerd in juli 2021 en de premies zullen worden betaald tot juni 2026. In totaal zullen tegen 2026 ongeveer 800 renovaties van woningen gesubsidieerd worden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 2.38

Verantwoordelijke overheid Duitstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
774dwellings

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

januari 2022

Inwerkingtreding van nieuwe regelgeving inzake energiesubsidies in de Duitstalige Gemeenschap

Voltooid

Inwerkingtreding van regelgeving voor de hervorming van energiesubsidieregelingen voor residentiële en particuliere renovaties in de Duitstalige Gemeenschap.

april 2024

774 additional private housing units have been renovated with the support of energy grants

Uit te voeren

Meer projecten rond duurzaamheid