Energiemaatregelen voor het VRT-gebouw

Energiemaatregelen voor het VRT-gebouw
Duurzaamheid

Als openbare omroep met bereik over heel Vlaanderen via televisie en radio en een breed online aanbod, is het niet verwonderlijk dat de VRT een significant energieverbruik heeft. De elektriciteit wordt niet zelf opgewekt en verwarming wordt voorzien door een combinatie van fossiele brandstoffen (gas en stookolie). Het jaarlijks verbruik van de VRT bedroeg in 2022:

  • 16 miljoen kWh voor elektriciteit (vergelijkbaar met ongeveer 4.550 gemiddelde huishoudens in Vlaanderen)
  • 10 miljoen kWh voor gas (vergelijkbaar met ongeveer 600 gemiddelde huishoudens met gasverwarming in Vlaanderen)

Het huidig VRT-gebouw voldoet op bouwtechnisch gebied niet meer aan de huidige normen. Om het in overeenstemming te brengen met de eisen op het gebied van energieprestaties, technische uitrusting, integrale toegankelijkheid en functionaliteit zijn op elk van deze gebieden zware ingrepen noodzakelijk. De aanbestedende overheid besloot om die reden om tot een volledige nieuwbouw over te gaan.

Door de keuze voor een volledige nieuwbouw zal de huisvesting van de openbare omroep beantwoorden aan de hedendaagse eisen op het gebied van energieprestaties (en ook beter doen dan de huidige norm in Brussel bvb. door extra dakisolatie), technische uitrusting, integrale toegankelijkheid en functionaliteit, nodig om vandaag en in de toekomst een competitief en innovatief mediabedrijf te blijven.

In november 2022 zijn de voorbereidende afbraakwerkzaamheden gestart. In januari 2023 kon het uitgraven van de bouwput en het plaatsen van de dieptewanden aangevat worden. Tegen eind 2023 zou de vloerplaat op verdieping -5 gefinaliseerd moeten zijn. Vanaf juni 2023 wordt gestart met boringen voor het beoveld, en daarmee de eerste investering in hernieuwbare energie. De andere duurzame en energiebesparende maatregelen worden daarna, gespreid over 2024 tot Q1 2026 geïnstalleerd. De voorlopige oplevering van de nieuwbouw is ook voorzien voor Q1 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 10.19

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 58%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
1

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
Vandaag

april 2026

Energiemaatregelen voor openbare gebouwen

Uit te voeren

Het VRT-gebouw is uitgerust met warmtepompen en zonnepanelen, maar ook met LED-verlichting, dakisolatie en een intelligent energiecontrolesysteem.

Meer projecten rond duurzaamheid