Verbeterde energiesubsidieregeling in Brussel

Verbeterde energiesubsidieregeling in Brussel
Duurzaamheid

Het gebouwenpark in Brussel is behoorlijk verouderd: een derde van de huizen en een kwart van de appartementen in het gewest hebben een EPB-certificaat klasse G (meest energie-intensief), 40% van de woningen dateert van vóór 1945 en 30% van de gebouwen is niet geïsoleerd. De algemene uitdaging is de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het gewest halen door te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050. De gebouwensector vertegenwoordigt ongeveer 60% van alle emissies in Brussel en is daarmee de grootste uitstoter van broeikasgassen van het gewest.

In de huidige context is het meer dan ooit noodzakelijk om particuliere bouwers te helpen bij hun renovatie-inspanningen. De reeds bestaand premies werden versterkt om meer steun te kunnen verlenen bij de financiering van de duurzame en energiebesparende werken die moeten worden uitgevoerd:

  • Een verhoging van het bedrag van de isolatiepremie en de premie voor het uitvoeren van een energieaudit voor gezinnen met een laag inkomen
  • Een verhoging van het bedrag van de premie die wordt toegekend wanneer drie of meer werken tegelijk worden uitgevoerd

De eerder besliste premieverhogingen liepen slechts tot 31/12/2021, maar kunnen dankzij het Europese herstelplan worden verlengd als dat nuttig zou blijken om de gevolgen van de crisis te temperen. 

Vanaf 2022 worden de premies hervormd door de invoering van één enkel gewestelijk premiesysteem voor particulieren. Dankzij dit uniforme systeem zullen burgers een duidelijker beeld hebben van het bedrag dat ze voor hun renovatiewerkzaamheden kunnen aanvragen. Aanvragers zullen alle informatie over de beschikbare premies op één overzichtelijk gewestelijk webportaal terugvinden en moeten slechts één online procedure doorlopen.

De belangrijkste doelgroep zijn gezinnen, meer specifiek eigenaars die in hun eigendom wonen, eigenaars die hun woning verhuren of mede-eigenaars). Het project mikt in de tweede plaats ook op: de privésector (privébedrijven, privéscholen), de openbare sector (OVM’s, overheidsbedrijven, gemeenten, OCMW’s enz.) en vzw’s. In totaal zullen tegen 2024 ongeveer 3.700 renovaties van woningen gesubsidieerd worden.

Het project loopt van 01/01/2022 tot 01/01/2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 16

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
3345Dwellings

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Vanaf 2022 worden de premies hervormd door de invoering van één enkel gewestelijk premiesysteem voor particulieren. Dankzij dit uniforme systeem zullen burgers een duidelijker beeld hebben van het bedrag dat ze voor hun renovatiewerkzaamheden kunnen aanvragen. Aanvragers zullen alle informatie over de beschikbare premies op één overzichtelijk gewestelijk webportaal terugvinden en moeten slechts één online procedure doorlopen.

De belangrijkste doelgroep zijn gezinnen, meer specifiek eigenaars die in hun eigendom wonen, eigenaars die hun woning verhuren of mede-eigenaars). Het project mikt in de tweede plaats ook op: de privésector (privébedrijven, privéscholen), de openbare sector (OVM’s, overheidsbedrijven, gemeenten, OCMW’s enz.) en vzw’s. In totaal zullen tegen 2024 ongeveer 3.700 renovaties van woningen gesubsidieerd worden.

Het project loopt van 01/01/2022 tot 01/01/2024.

januari 2022

Inwerkingtreding van nieuwe regelgeving inzake energiesubsidies in Brussel

Voltooid

Inwerkingtreding van regelgeving voor de hervorming van energiesubsidieregelingen voor residentiële en particuliere renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

april 2023

Renovatie van private woningen in Brussel

Voltooid

Het nieuwe premiestelsel ondersteunt de energie-efficiënte renovatie van 2 341 woningen.

april 2024

Renovatie van private woningen in Brussel

Uit te voeren

Het nieuwe premiestelsel ondersteunt de energie-efficiënte renovatie van 3 345 woningen.

Meer projecten rond duurzaamheid