Fiscale aanmoediging voor elektrische oplaadinfrastructuur

Fiscale aanmoediging voor elektrische oplaadinfrastructuur
Mobiliteit

Het project heeft als doel de transitie van (personen)wagens op fossiele brandstoffen naar elektrische wagens te faciliteren en de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen. Begin 2021 bestond amper 1% van het wagenpark uit elektrische wagens, hoewel transport verantwoordelijk is voor meer dan 22% van de CO2-emissies in België. Door te investeren in de transitie tot elektrische en hybride-plug-in wagens kan deze uitstoot fors verminderen op korte termijn.

Dit project wil een hefboom zijn voor de adoptie van elektrische wagens door minstens 36.000 en mogelijk tot 51.000 thuislaadpunten mede te financieren. Naar verwachting zullen ook 5.000 publieke laadstations van de fiscale stimulans gebruik maken. Bovendien is een verhoogde aftrek voorzien voor slimme bi-directionele laadpalen, waarmee auto's ook stroom aan het net kunnen teruggeven op momenten dat er minder hernieuwbare energie kan opgewekt worden uit wind of zon.

De laadinfrastructuur thuis en op publiek toegankelijke plaatsen is essentieel in het realiseren van de overstap naar zero-emissie verplaatsingen. Deze investering zal de 'range anxiety', dat vaak gepaard gaat met elektrisch rijden, elimineren en zo een van de grootste obstakels tot de overstap naar een elektrisch wagenpark uit de weg ruimen.

Dit project beoogt (toekomstige) eigenaars van elektrische auto's en bedrijven die (semi)openbare laadstations willen aanbieden, een fiscale stimulans te bieden waarmee zij de kosten voor de installatie van een laadstation kunnen aftrekken. Onrechtstreeks zal ook de bredere maatschappij het voordeel ondervinden door de vergroening van het wagenpark.

Om van de fiscale maatregel te kunnen genieten, zal de eigenaar van de laadpaal bovendien moeten gebruikmaken van groene stroom. Zo geven we de energietransitie een extra duw in de rug.

Het project ging van start in september 2021 en zal lopen tot augustus 2024. In deze periode wordt een forse stijging verwacht in het aanbod van elektrische wagens.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 39

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
36 511Charging points (CPE)

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Verbeterde oplaadinfrastructuur wil elektrisch rijden aanmoedigen

Mobiliteit
Groener wegvervoer

Totale budget 39 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 39 miljoen €

Privé +100 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 36 511 Charging points (CPE)

Tijdslijn

318

oktober 2021

Goedkeuring van de fiscale stimulans voor de installatie van private en semipublieke oplaadpunten

Voltooid

Goedkeuring van de fiscale stimulans voor de installatie van particuliere en semipublieke oplaadpunten.

Vandaag

april 2026

Extra operationele particuliere laadpalen met bi-directionele functionaliteit

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van minstens 1.832 operationele particuliere laadpalen met mogelijkheid om electriciteit te injecteren op het netwerk bij verminderde opwekking van hernieuwbare energie uit zon en wind.

april 2026

Extra operationele particuliere laadpalen

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van minstens 36.511 operationele particuliere laadpalen, gebruik makend van groene stroom.

Meer projecten rond mobiliteit