Vereenvoudiging van administratieve procedures voor burgers en ondernemingen

Vereenvoudiging van administratieve procedures voor burgers en ondernemingen
Digitalisering

E-government applicaties verminderen de rompslomp voor Belgische burgers en bedrijven. Een modern openbaar bestuur vraagt om een verdere digitale transformatie.

Als eerste doelstelling zal deze hervorming bestaande applicaties aanpassen aan de huidige normen en nieuwe applicaties ontwikkelen. Dit om het overheidsapparaat te moderniseren en uit te rusten met krachtige IT-instrumenten voor de digitalisering van dossiers, centralisering van informatie en hervorming van de processen. Zo worden ook kruisverbindingen tussen dossiers mogelijk.

Daarnaast wordt een datagovernancestrategie ontwikkelt. Deze strategie brengt authentieke gegevens en bronnen in kaart, maakt ze toegankelijker, betrouwbaarder en stelt een nieuwe beheersmethode voor. Het doel is positieve effecten creëren, een grotere transparantie van overheidsinstanties verwezenlijken en de beschikbare gegevens ten volle benutten.

Het vertrouwen in elektronische transacties moet verhoogd worden, net als de rechtszekerheid. België moet grensoverschrijdende uitwisselingen en transacties stimuleren die de innovatie en economische ontwikkeling stimuleren.

Ten slotte moeten unieke elektronische initiatieformulieren de oprichting en het beheer van een onderneming vereenvoudigen. Centrale authentieke bron hierbij is de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

oktober 2023

Inwerkingtreding van maatregelen om de online oprichting van een onderneming te vereenvoudigen

Voltooid

Inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten met inbegrip van maatregelen om de oprichting, wijziging en ontbinding van bedrijfsactiviteiten in volledig elektronisch formaat mogelijk te maken. Het nieuwe digitale systeem dat door het samenwerkingsakkoord wordt ingevoerd en dat drie elektronische formulieren voor de oprichting, wijziging en ontbinding van bedrijfsactiviteiten omvat, is een alternatief administratief kanaal dat een vereenvoudigd alternatief biedt voor de bestaande formulieren. Inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen die geleidelijk de online oprichting, wijziging en ontbinding van rechtspersonen mogelijk maken voor alle rechtsvormen via notarissen of via Just-Act.

Meer projecten rond digitalisering