Energiebesparingen in Franstalige cultuurhuizen vloeien terug naar culturele sector

Energiebesparingen in Franstalige cultuurhuizen vloeien terug naar culturele sector
Duurzaamheid

De investeringsmaatregel beoogt de energie-efficiënte renovatie van openbare cultuurgebouwen in de Franse Gemeenschap. De maatregel bestaat uit twee delen. Ten eerste de energierenovatie van culturele voorzieningen die toebehoren aan de Franse Gemeenschap en ten tweede subsidies voor energierenovatieprojecten van culturele voorzieningen die niet toebehoren aan de Franse Gemeenschap (zoals infrastructuur van lokale overheden), die via een projectoproep worden verleend.

Naar verwachting kan met de maatregel een oppervlakte van 51.290 m² worden gerenoveerd, waarvan ruim meer dan de helft met een gemiddelde daling van de primaire energievraag van ten minste 30%.

Wie hier baat bij heeft, zijn inwoners en burgers. Hun toegang tot cultuur (lokale infrastructuren, PBM-toegang, toegangskosten...) en culturele rechten moeten worden bevorderd. Daarnaast mogen ze een uitbreiding en intensivering van de huidige en opkomende culturele en artistieke praktijken verwachten.

Dit project loopt sinds het derde kwartaal in 2021 tot en met dat van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 53.75

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 61%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
51 290

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Energiebesparingen vloeien terug naar culturele sector

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 53.75 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 53.75 miljoen €

Privé +14.9 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 51 290

Tijdslijn

112
Vandaag

april 2025

Renovatie van culturele gebouwen in de franstalige gemeenschap (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 25 645 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

april 2026

Renovatie van culturele gebouwen in de franstalige gemeenschap (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 51 290 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring.

Meer projecten rond duurzaamheid