Digisprong

Digisprong
Samenleving

De Vlaamse overheid plant een ambitieuze hervorming om het huidige ICT-kader in verschillende opzichten te verbeteren. Deze hervorming omvat acties met betrekking tot vier pijlers: (1) hervormingen van ICT-onderwijs, mediageletterdheid en computational thinking, (2) bevordering van effectief school ICT-beleid door versterking van de rol van ICT-coördinatoren, (3) digitaal geletterde leraren en lerarenopleiders en (4) oprichting van een kennis- en adviescentrum om scholen te helpen hun onderwijsaanbod te digitaliseren. De wetgeving over het nieuwe ICT-kader voor verplicht onderwijs in Vlaanderen zal uiterlijk op 31 december 2023 in werking treden.

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

oktober 2023

Invoering van een nieuw ICT-kader voor leerplicht in Vlaanderen

Voltooid

Deze hervorming omvat acties met betrekking tot vier pijlers: (1) hervormingen in het onderwijs van ICT, mediageletterdheid en computational thinking, (2) bevordering van effectief school ICT-beleid door het versterken van de rol van ICT-coördinatoren, (3) digitaal geletterde leraren en lerarenopleiders, en (4) oprichting van een kennis- en adviescentrum om scholen te helpen hun onderwijsaanbod te digitaliseren. De wetgeving over het nieuwe ICT-kader voor verplicht onderwijs in Vlaanderen zal uiterlijk op 31 december 2023 in werking treden.

Meer projecten rond samenleving