De verwerking en beveiliging van pensioengegevens verbeteren

De verwerking en beveiliging van pensioengegevens verbeteren
Digitalisering

Met dit project wordt het mogelijk om een betere schatting te maken van het pensioen (mypension-platform), de cyberveiligheidscapaciteit van de FOD Pensioenen (die belast is met het gegevensbeheer) te versterken en PensionStat.be te lanceren.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 29

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

De verwerking en beveiliging van pensioengegevens verbeteren

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 29 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

PRT 211
Vandaag

oktober 2024

Een geïntegreerd pensioenoverzicht

Uit te voeren

Een geïntegreerd pensioenoverzicht

oktober 2024

cybersecurity

Uit te voeren

oktober 2024

Usercentric design en sensbiliseringscampagne

Uit te voeren

Usercentric design en sensbiliseringscampagne

oktober 2024

PensionStat.be

Uit te voeren

oktober 2024

Europese initiatieven

Uit te voeren

Europese initiatieven

Meer projecten rond digitalisering