De cybercapaciteit van Defensie nog professioneler maken

De cybercapaciteit van Defensie nog professioneler maken
Digitalisering

De digitalisering van onze maatschappij en economie gaat onvermijdelijk samen met een stijging van het aantal cyberaanvallen

Die cyberaanvallen zijn niet noodzakelijk gesofisticeerd of onvermijdelijk, maar vloeien vaak voort uit de kwetsbaarheid van onze netwerken. In heel wat gevallen speelt niet zozeer de vindingrijkheid van de aanvaller, maar wel de kwetsbaarheid van het slachtoffer een beslissende rol in het succes van een cyberaanval.

Dit project is er dan ook op gericht de dienstverlening en weerbaarheid van Defensie inzake cyberveiligheid te professionaliseren en unieke zwakke plekken in de mate van het mogelijke weg te werken. Dankzij deze investeringen zal België zich op lange termijn zowel technisch als technologisch voldoende kunnen wapenen om zijn infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.

Het project is specifiek bedoeld om de weerbaarheid van het Belgische diplomatieke netwerk als kritieke infrastructuur te verbeteren en de operationele capaciteit van het netwerk inzake preventie, afschrikking en reactie te verhogen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
4Number

Deadline 2023

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Dit project is er dan ook op gericht de dienstverlening en weerbaarheid van Defensie inzake cyberveiligheid te professionaliseren en unieke zwakke plekken in de mate van het mogelijke weg te werken. Dankzij deze investeringen zal België zich op lange termijn zowel technisch als technologisch voldoende kunnen wapenen om zijn infrastructuur te beschermen tegen cyberaanvallen.

Het project is specifiek bedoeld om de weerbaarheid van het Belgische diplomatieke netwerk als kritieke infrastructuur te verbeteren en de operationele capaciteit van het netwerk inzake preventie, afschrikking en reactie te verhogen.

De cybercapaciteit van Defensie nog professioneler maken

Digitalisering
Cybersecurity

Totale budget 30.5 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 30.5 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 4 Number

Tijdslijn

P RT2 2

april 2022

Octroi de marchés publics

Voltooid

Octroi de marchés publics

oktober 2023

Octroi Marché public

Voltooid

Meer projecten rond digitalisering