Energetische renovatiewerkzaamheden van de Regie der Gebouwen steunen

Energetische renovatiewerkzaamheden van de Regie der Gebouwen steunen
Duurzaamheid

Met het oog op de verbintenissen van het Belgische NEKP moeten alle federale gebouwen tegen 2040 energieneutraal zijn. Om dat te realiseren schakelt de overheid een versnelling hoger voor de renovatie van het federale vastgoedpark, dat deels verouderd is en niet meer beantwoordt aan de huidige vereisten inzake energieprestaties.

Dankzij deze extra investeringen zullen niet alleen de emissies, maar ook de energiekosten van de openbare besturen dalen. Door het goede voorbeeld te geven creëren de overheden banen in de renovatiesector en moedigen ze zowel burgers als bedrijven aan om hetzelfde te doen.

In het kader van haar Meerjarig Investeringsplan (MIP) krijgt de Regie der Gebouwen extra middelen toegekend voor energetische renovatiewerkzaamheden volgens type gebouw (kantoorgebouwen, beschermde gebouwen, gebouwen met een specifieke functie).

Het project is gericht op het uitvoeren van energie-audits en het isoleren van gevels en daken, maar omvat ook een gedeelte voor het optimaliseren van de verwarmingssystemen, de verlichtingsinfrastructuur en de productie van hernieuwbare energie.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 120

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
134441Surface horizontale brute équipée

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

In het kader van haar Meerjarig Investeringsplan (MIP) krijgt de Regie der Gebouwen extra middelen toegekend voor energetische renovatiewerkzaamheden volgens type gebouw (kantoorgebouwen, beschermde gebouwen, gebouwen met een specifieke functie).

Het project is gericht op het uitvoeren van energie-audits en het isoleren van gevels en daken, maar omvat ook een gedeelte voor het optimaliseren van de verwarmingssystemen, de verlichtingsinfrastructuur en de productie van hernieuwbare energie.

Energetische renovatiewerkzaamheden van de Regie der Gebouwen steunen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 120 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 120 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 134441 Surface horizontale brute équipée

Tijdslijn

PRT 1 1
Uitgesteld

oktober 2023

Travaux de première installation NETWORKS NØR

Voltooid

Travaux de première installation NETWORKS NØR

Vandaag

oktober 2024

Travaux de première installation Möbius Tower

Uit te voeren

Travaux de première installation Möbius Tower

oktober 2024

Adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite

Uit te voeren

Adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite

oktober 2024

Exécution du PNEC - energy audits

Uit te voeren

Exécution du PNEC - energy audits

oktober 2024

Travaux de première installation du NOGA et du FINTO

Uit te voeren

Travaux de première installation du NOGA et du FINTO

oktober 2027

5. VOTTEM - Phase II - travaux - tranche ferme.La tranche ferme comprend :- Une partie des démolitions- 50% du budget des études- La sécurisation périmétrique- Les bâtiments POSA et SER et les sous-sols des bâtiments pour la PJF/DCA/POSA/WPR

Uit te voeren

Meer projecten rond duurzaamheid