Toerismesector veerkrachtiger dankzij verdere digitalisering

Toerismesector veerkrachtiger dankzij verdere digitalisering
Economie en innovatie

In het kader van de gezondheidscrisis wordt het omzetverlies in 2020 van de toeristische sector geraamd op 975 miljoen euro. Het is dus van essentieel belang om de veerkracht van de sector te versterken, met name door de digitalisering van de beheersinstrumenten en de versterking van de digitale mogelijkheden van de betrokken actoren.

Om de veerkracht van de Waalse toerismesector te versterken door meer digitalisering, worden drie acties nagestreefd:

  1. De PIVOT-databank, momenteel onderbenut, ontwikkelen tot een doeltreffende authentieke bron van Waalse toeristische producten en aanbiedingen. De databank zal uitbreiden en breder ingezet worden binnen de Waalse toeristische sector.
  2. Invoering van een geïntegreerde online marketingtool voor Waalse toeristische operatoren (‘Outil Régional de Commercialisation’) en gepersonaliseerde ondersteuning bij het gebruik van deze tool, de verkoop en de online promotie.
  3. Ontwikkeling van een gecoördineerd beheer van de toeristische sector door gebruik te maken van ‘big data’-gegevensbronnen om een beter inzicht te krijgen in de toeristenstromen en door deze gegevens te vergelijken met andere gegevensbronnen.

Het project is gericht op overheidsdiensten in kader van het gecoördineerd beheer van de sector en de Waalse toeristische operatoren zelf.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 2.34

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
685Active users

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Toerismesector veerkrachtiger dankzij verdere digitalisering

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 2.34 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 2.34 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 685 Active users

Tijdslijn

513
Vandaag

oktober 2025

Aantal actieve gebruikers van het 'outil régional de commercialisation'

Uit te voeren

1.500 toeristische exploitanten zijn actieve gebruikers van het 'outil regional de commercialisation'. Een actieve gebruiker wordt gedefinieerd als een gebruiker of toeristische exploitant die rechtstreeks van het 'outil régional de commercialisation' (ORC) gebruikmaakt als een onlinereservatietool of kasregister, of waarvan de onlinereservatie rechtstreeks verbonden is met het ORC.

Meer projecten rond economie en innovatie