Van e-leren tot digitale jobbeurzen: zo wordt de Vlaamse arbeidsmarkt digitaler

Van e-leren tot digitale jobbeurzen: zo wordt de Vlaamse arbeidsmarkt digitaler
Economie en innovatie

Dit project omvat de hervorming van het aanbod van de dienstverlening richting digitale en duurzame ontwikkeling. Zo ontwikkelt zich een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst. In Vlaanderen wordt volop ingezet op vergroening en digitalisering van de arbeidsmarkt door in te zetten op digitale talenten en vaardigheden en door opleidingen in het kader van levenslang leren maximaal digitaal te faciliteren. Daarnaast is er de ambitie om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van de digitale samenleving. Zo wordt de digitale transformatie een economisch en maatschappelijk succes.

Dit project bestaat uit drie afzonderlijke initiatieven.

1. Actieplan e-leren

E-leren gaat over een extra aanbod aan opleidingen en gebruik van nieuwe technologieën. Zo zal worden onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om ook artificiële intelligentie en virtuele realiteit toe te passen voor opleidingen. Daarvoor lanceert Vlaanderen de oproep E-leren. 

Met deze oproep willen de overheid opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren. Binnen deze oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of de ontwikkeling van een nieuwe e-opleiding. 

2. Digitale loopbaantools en dienstverlening

Het aanbod van de publieke arbeidsbemiddelingsdienst VDAB wordt afgestemd op de noden van de burgers dankzij de digitalisering en een perspectief op duurzame ontwikkeling VDAB staat in voor een laagdrempelig, goed uitgewerkt (online) opleidingsaanbod. 

Om een passend antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen, wordt bijzondere aandacht besteed aan digitalisering van dienstverlening en duurzaamheid. Er is daarbij extra aandacht voor personen die nog geen of beperkte digitale vaardigheden hebben (digitale kloof), zodat ook zij de stap naar volwaardig e-leren kunnen zetten en er ook vanuit deze groep meer vraag naar online opleidingen kan komen.

Concreet bevat dit volgende acties: 

 • Individuele leer- en loopbaanrekening
 • Een digitaal opleidingsplatform
 • Een platform voor gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding

3. Digitale tools en diensten voor werkgevers en partners

Er wordt volop ingezet op het vergroenen en digitaliseren van de arbeidsmarkt. Met deze digitale transformatie wordt maximaal ingezet op digitale talenten en vaardigheden en door opleidingen in het kader van levenslang leren maximaal digitaal te faciliteren. Dit samen met de ambitie om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van de digitale samenleving. Op die manier maken wordt de digitale transformatie een economisch en maatschappelijk succes. Dit door het organiseren van acties voor werkgevers en andere partners, waaronder:

 • WSE digitale klant centraal 
 • WSE digitaal Vlaams eco-systeem
 • Uniek loket single permit vervolgfases
 • Digitaal nieuw beleid beroepskaarten
 • Digitalisering van de dienstverlening richting de sociale economie + implementatie van individueel maatwerk
 • Digitaal WSE-loket voor partners en mandatarissen 
 • Ontwikkeling van digitaal cijferportaal / arbeidsmarktdashboard WSE 
 • Digitalisering Duaal Leren 
 • Leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten 
 • Digitalisering partnermanagement VDAB 
 • Versnelling werkgeversbenadering VDAB 
 • Digitaal werkgeversloket VDAB 
 • Digitale jobbeurzen VDAB 

De ontwikkeling van de digitale loopbaantools en dienstverlening voor burgers loopt van 2021 tot 2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 34.88

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
37E-learning projects

Deadline 2023

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

1. Actieplan e-leren

E-leren gaat over een extra aanbod aan opleidingen en gebruik van nieuwe technologieën. Zo zal worden onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om ook artificiële intelligentie en virtuele realiteit toe te passen voor opleidingen. Daarvoor lanceert Vlaanderen de oproep E-leren. 

Met deze oproep willen de overheid opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren. Binnen deze oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of de ontwikkeling van een nieuwe e-opleiding. 

2. Digitale loopbaantools en dienstverlening

Het aanbod van de publieke arbeidsbemiddelingsdienst VDAB wordt afgestemd op de noden van de burgers dankzij de digitalisering en een perspectief op duurzame ontwikkeling VDAB staat in voor een laagdrempelig, goed uitgewerkt (online) opleidingsaanbod. 

Om een passend antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen, wordt bijzondere aandacht besteed aan digitalisering van dienstverlening en duurzaamheid. Er is daarbij extra aandacht voor personen die nog geen of beperkte digitale vaardigheden hebben (digitale kloof), zodat ook zij de stap naar volwaardig e-leren kunnen zetten en er ook vanuit deze groep meer vraag naar online opleidingen kan komen.

Concreet bevat dit volgende acties: 

 • Individuele leer- en loopbaanrekening
 • Een digitaal opleidingsplatform
 • Een platform voor gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding

3. Digitale tools en diensten voor werkgevers en partners

Er wordt volop ingezet op het vergroenen en digitaliseren van de arbeidsmarkt. Met deze digitale transformatie wordt maximaal ingezet op digitale talenten en vaardigheden en door opleidingen in het kader van levenslang leren maximaal digitaal te faciliteren. Dit samen met de ambitie om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van de digitale samenleving. Op die manier maken wordt de digitale transformatie een economisch en maatschappelijk succes. Dit door het organiseren van acties voor werkgevers en andere partners, waaronder:

 • WSE digitale klant centraal 
 • WSE digitaal Vlaams eco-systeem
 • Uniek loket single permit vervolgfases
 • Digitaal nieuw beleid beroepskaarten
 • Digitalisering van de dienstverlening richting de sociale economie + implementatie van individueel maatwerk
 • Digitaal WSE-loket voor partners en mandatarissen 
 • Ontwikkeling van digitaal cijferportaal / arbeidsmarktdashboard WSE 
 • Digitalisering Duaal Leren 
 • Leveranciersplatform beroepskwalificerende trajecten 
 • Digitalisering partnermanagement VDAB 
 • Versnelling werkgeversbenadering VDAB 
 • Digitaal werkgeversloket VDAB 
 • Digitale jobbeurzen VDAB 

De ontwikkeling van de digitale loopbaantools en dienstverlening voor burgers loopt van 2021 tot 2024.

Van e-leren tot digitale jobbeurzen: zo wordt de Vlaamse arbeidsmarkt digitaler

Economie en innovatie
Opleiding en arbeidsmarkt

Totale budget 34.88 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 34.88 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Totale doel 37 E-learning projects

Tijdslijn

506

oktober 2022

Ontwikkeling van het e-learningaanbod in Vlaanderen

Voltooid

37 e-learningprojecten zijn goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een projectoproep.

Vandaag

oktober 2024

Digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en partners van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) volledig uitgerold in Vlaanderen

Uit te voeren

Het verslag bevestigt dat de volgende digitale tools en diensten voor burgers, werkgevers en VDAB-partners volledig uitgerold zijn in Vlaanderen: 1. Een gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform, gekoppeld aan een gepersonaliseerd aanbod van opleidingskansen en incentives voor burgers, is toegankelijk en operationeel. 2. Het digitale werkgeversloket van de VDAB en digitale partners is operationeel, waardoor VDAB-bemiddelaars alle werkgevers met vacatures in gedeeld beheer actief kunnen contacteren en hen digitaal kunnen ondersteunen bij het opvullen van de vacatures. De follow-up van alle VDAB-partners gebeurt eveneens via het digitale partnerplatform. 3. De digitale diensten voor werkgevers zijn uitgebreid door middel van een digitaal werkgeversloket van het departement Werk en Sociale Economie, dat openstaat voor alle (of 100% van de) werkgevers. 4. Het data-ecosysteem voor partners van het departement Werk en Sociale Economie is operationeel gemaakt: 15 relevante databanken zijn ter beschikking gesteld op het open-dataplatform voor onderzoek en andere doeleinden.

Meer projecten rond economie en innovatie