Transformatie van ONE naar een gezinsvriendelijk informatieplatform

Transformatie van ONE naar een gezinsvriendelijk informatieplatform
Digitalisering

Dit project draagt bij tot de digitale transformatie en het beheer van de Office de la Naissance et de l’Enfance (het ONE). Dat is de openbare referentie-instelling in de Franstalige gemeenschap voor alles wat te maken heeft met kindertijd en -beleid. Verder richten ze zich ook op de bescherming en begeleiding van moeders en kinderen, en de ondersteuning van het ouderschap. Bij de transformatie moet de dienstverlening en informatieverstrekking verbeteren voor gezinnen en partners (bv. opvang, opleidingsverstrekkers, preventieve geneeskunde...).

Een geïntegreerde digitale omgeving die het contact met de verschillende structuren en gezinnen vergemakkelijkt, maakt dit waar. Verder digitaliseert het project processen op gebied van kindertijd en gezondheid. Daarnaast verzamelt, verwerkt, beheert en deelt het gegevens (open data) van de instelling of het beleid voor kinderen.

De digitale transformatie vereenvoudigt en optimaliseert administratieve procedures en de manier van werken. Het versterkt ook de rol van het ONE als referentieorganisatie. Het gebruik en de analyse van gegevens leidt tot betere betrekkingen en een betere kennis van het kind en zijn omgeving, rekening houdend met de risico’s van de digitale kloof.

Het programma maakt volgende zaken mogelijk:

  • Een geïntegreerd en specifiek portaal voor begunstigden (my.one.be) en professionals die te maken hebben met kinderen (pro.one.be)
  • Online toegang voor alle partners, leveranciers... (mijn dossier)
  • De implementatie van Business Intelligence (Data & Analytics)
  • Digitalisering van de interne processen van het ONE (case tools)

In overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving en de GDPR, wil het programma het ‘Once Only Principle’ toepassen. Dat steunt op de diensten die andere federale of gefedereerde overheidsdiensten aanbieden (BCSS, eHealth, RN, eID...).

Via feedback, nieuwe behoeften en technologische ontwikkelingen evolueren de diensten en instrumenten van het project doorheen de tijd. Dit project anticipeert proactief op de toekomstige behoeften van de burgers.

Het project begon in 2021 en eindigt in 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 16.12

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Transformatie van ONE naar een gezinsvriendelijk informatieplatform

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 16.12 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 16.12 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1270068977
Vandaag

oktober 2025

Ingebruikname van nieuwe digitale platformen

Uit te voeren

Digitale platformen worden opgezet en zijn ter beschikking van alle gebruikers. De volgende platformen zijn beschikbaar: MY: Beneficiary Platform, dat tot doel heeft begunstigden veilig en privé relevante en gerichte informatie te verstrekken op basis van hun behoeften (die van de begunstigde) en situatie (het beginsel van 'segmentering'). PRO: Professional Platform, dat tot doel heeft professionals in de kinderopvang de tools te bieden voor het beheer van de verschillende bedrijfsprocessen, naast de informatie die hun ontwikkeling zal ondersteunen en de interacties met ONE OFFICE: Platform Agents, dat bestemd is voor de agenten van ONE en dat alle toepassingen voor het beheer van bedrijfsprocessen, ondersteunende diensten, keuzehulpen, dashboards en relevante informatie samenbrengt. Het is een van de onderdelen van de Digitale Werkplek. PARTNERS: ONE Partner Platform, dat bedoeld is voor de partners van ONE die niet op het PRO-platform moeten zitten.

Meer projecten rond digitalisering