Meer betaalbare woningen aanbieden voor jongeren in grote steden

Meer betaalbare woningen aanbieden voor jongeren in grote steden
Samenleving

In 2020 voerden de Koning Boudewijnstichting, de KU Leuven en de Université de Liège (ULiège) een wetenschappelijk onderbouwde telling uit van het aantal daklozen in enkele steden en gemeenten in Vlaanderen en Wallonië. De cijfers van die telling zijn bijzonder alarmerend. Dakloosheid komt niet alleen voor in grote steden, maar onze grote steden trekken wel meer daklozen aan, onder wie ook de meest kwetsbaren.

De federale overheid zal haar verantwoordelijkheid in de daklozenproblematiek van de grote steden opnemen door meer woningen ter beschikking te stellen volgens het principe 'Housing First'. Dit initiatief is specifiek gericht op jongeren en moet het aantal betaalbare woningen verhogen in vijf grote steden: Luik, Charleroi, Brussel, Gent en Antwerpen.

Op basis van de initiële analyse van deze vijf steden is het duidelijk dat, naast de bestaande initiatieven, het creëren van extra woningen voor die doelgroep een meerwaarde is.

Concreet kan het aantal woningen worden verhoogd door:

  • extra gebouwen aan te kopen en ze te renoveren volgens de vastgestelde behoeften;
  • of idealiter, gebouwen die al van de stad en/of het OCMW zijn, te renoveren met het oog op een kortere procedure.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 10

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Op basis van de initiële analyse van deze vijf steden is het duidelijk dat, naast de bestaande initiatieven, het creëren van extra woningen voor die doelgroep een meerwaarde is.

Concreet kan het aantal woningen worden verhoogd door:

  • extra gebouwen aan te kopen en ze te renoveren volgens de vastgestelde behoeften;
  • of idealiter, gebouwen die al van de stad en/of het OCMW zijn, te renoveren met het oog op een kortere procedure.

Meer betaalbare woningen aanbieden voor jongeren in grote steden

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 10 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel

Tijdslijn

PRT 42
Uitgesteld

oktober 2022

Phase 1

Voltooid

Consultation Contrôle des bâtiments - armoires de consensus

Soumettre le dossier au Conseil des ministres

Détermination des critères de sélection, mise en place d'un règlement de subvention et d'une grille d'évaluation -> mémorandum cadre : Approbation IF

Lancement d'un appel à projets ciblé

Évaluation et sélection des candidatures

Approbation IF et MB

Déterminer le budget

Première tranche en cours de paiement (50% du budget total)

Uitgesteld

oktober 2022

Projets reçus et sélectionnés

Voltooid

Projets reçus et sélectionnés

oktober 2023

Premiers occupants des bâtiments rénovés

Voltooid

Premiers occupants des bâtiments rénovés

Vandaag

oktober 2024

Finalisation et évaluation du projet

Uit te voeren

Finalisation et évaluation du projet

Meer projecten rond samenleving