Steun aan versnelde publieke ecologische transitie in Brussel

Steun aan versnelde publieke ecologische transitie in Brussel
Duurzaamheid

Het Brussels Gewest moet haar energieverbruik terugdringen en het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De energie-uitgaven van de overheden moeten verminderen door de aankoopprocedures van werken, leveringen of diensten te bundelen.

Dit project zal diensten en ondersteuning bieden via een uniek loket om de energierenovatie van de openbare gebouwen in Brussel gemakkelijker te maken en het tempo op te drijven. De geselecteerde werken zullen ambitieus zijn op het vlak van energieprestaties en werkgelegenheid scheppen, overeenkomstig de Europese doelstellingen. Financiële steun voor de werken zal het mogelijk maken om het hoogst mogelijke te bereiken op het gebied van energie-efficiëntie, intelligente productie van lokale hernieuwbare energie en duurzaamheid van de geselecteerde openbare gebouwen.

Gewestelijke en (para)gemeentelijke overheden in het Brussels Gewest zullen baat hebben bij dit project, net als ondernemingen in de bouw- en renovatiesector, de sectoren HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) en hernieuwbare energie.

Het project liep sinds 1 januari 2021 en wordt afgerond tegen juni 2026. Vanaf 2023 wordt verwacht dat de renovaties van de openbare gebouwen starten, die in opeenvolgende golven zullen verlopen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 29

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
27 724

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Steun aan versnelde publieke ecologische transitie

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 29 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 29 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +13.5 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 27 724

Tijdslijn

108

januari 2022

Aanpassing van de elektriciteitsordonnantie met het oog op de invoering van een éénloketsysteem voor renovaties

Voltooid

Goedkeuring door het parlement van de elektriciteitsordonnantie waarin de openbare opdracht van Sibelga wordt omschreven, met inbegrip van de invoering van het éénloketsysteem voor openbare renovaties in Brussel.

Vandaag

april 2026

Renovatie van openbare gebouwen in het Brussels Gewest

Uit te voeren

Renovatie van 27 724 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Meer projecten rond duurzaamheid