Levenslang digitaal leren houdt arbeidsmarkt veerkrachtig

Levenslang digitaal leren houdt arbeidsmarkt veerkrachtig
Economie en innovatie

Het project beantwoordt aan een tweeledige uitdaging. Allereerst is er een gelijke toegang tot digitale technologie nodig en moet de digitale kloof voor de gehele bevolking verkleind worden. Daarnaast voorziet het project in opleiding van jongeren, ouderen, werknemers en werkzoekenden in de nieuwste digitale ontwikkelingen, als onderdeel van een proces van levenslang leren.

1. Digitale opleiding versterken

Forem en IFAPME moeten zich positioneren als proactieve spelers bij de digitale transitie in Wallonië door innovatieve strategieën voor te stellen voor opleiding, begeleiding en certificering van vaardigheden voor alle jongeren, werkzoekenden en werknemers. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en ondernemingen. 

Dit deelproject heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Ruimten creëren voor immersief leren en certificering van digitale vaardigheden in digitale beroepen. Daardoor krijgen lerenden in praktijksituaties inzicht in de realiteit van hun toekomstige beroep en eigen onderneming. Bedrijven kunnen zich vertrouwd maken met de mogelijkheden die de digitalisering van activiteiten biedt. 
  • Beschikken over een plek voor de coproductie van hoofdzakelijk digitale instrumenten en methoden (platform) ter ondersteuning van beroepskeuzevoorlichting en -opleiding om de professionalisering van opleiders, opleidingsingenieurs, beroepskeuzeadviseurs... Dit voornamelijk in de STEM-sectoren en met als doel in te spelen op de evolutie van de onderwijsmethoden. 
  • Implementatie van een innovatieve digitale onderwijsstrategie (Forem & IFAPME).

Deze drie doelstellingen vormen een strategie van innovatief digitaal onderwijs die kan worden uitgevoerd dankzij de ontwikkeling van meer dan 7.000m² innovatieve opleidingsinfrastructuur voor digitale vaardigheden: ontwikkeling van 22 immersieve opleidingsruimten in opleidingscentra en 17 smart corners voor de lokale diensten van het Waals Instituut voor Alternatieve Opleiding voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen (IFAPME). Er zal een verslag worden opgesteld waarin de digitale opleidingsbehoeften en de ontwikkelingsbehoeften van de professionele programma's in kaart worden gebracht. Ongeveer 10.000 uur pedagogische opleiding in digitale omschakeling zal aan het onderwijzend personeel worden verstrekt. Door deze innovatieve digitale onderwijsstrategie kunnen jaarlijks 10 nieuwe digitale trajecten worden opgezet. 3.300 werkzoekenden en 800 werknemers kunnen worden opgeleid.

Het doelpubliek van het project is breed en gevarieerd. Het project komt tegemoet aan de behoefte aan digitale vaardigheden (met inbegrip van basisvaardigheden) voor mensen die de hele bevolking van Wallonië vertegenwoordigen. In het bijzonder voor kwetsbare personen (NEET’s, vrouwen, laaggeschoolde werkzoekenden, mensen met een handicap…) wiens vaardigheden moeten worden bijgestuurd om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan vrouwen om ongelijkheden bij toegang tot digitale technologieën en bij verwerving van digitale vaardigheden weg te werken.

Het project ging van start eind 2020 en zal doorlopen tot het tweede trimester van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 16.75

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 63%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

2. Digitale opleiding versterken

Forem en IFAPME moeten zich positioneren als proactieve spelers bij de digitale transitie in Wallonië door innovatieve strategieën voor te stellen voor opleiding, begeleiding en certificering van vaardigheden voor alle jongeren, werkzoekenden en werknemers. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en ondernemingen. 

Dit deelproject heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Ruimten creëren voor immersief leren en certificering van digitale vaardigheden in digitale beroepen. Daardoor krijgen lerenden in praktijksituaties inzicht in de realiteit van hun toekomstige beroep en eigen onderneming. Bedrijven kunnen zich vertrouwd maken met de mogelijkheden die de digitalisering van activiteiten biedt. 
  • Beschikken over een plek voor de coproductie van hoofdzakelijk digitale instrumenten en methoden (platform) ter ondersteuning van beroepskeuzevoorlichting en -opleiding om de professionalisering van opleiders, opleidingsingenieurs, beroepskeuzeadviseurs... Dit voornamelijk in de STEM-sectoren en met als doel in te spelen op de evolutie van de onderwijsmethoden. 
  • Implementatie van een innovatieve digitale onderwijsstrategie (Forem & IFAPME).

Deze drie doelstellingen vormen een strategie van innovatief digitaal onderwijs die kan worden uitgevoerd dankzij de ontwikkeling van meer dan 7.000m² innovatieve opleidingsinfrastructuur voor digitale vaardigheden: ontwikkeling van 22 immersieve opleidingsruimten in opleidingscentra en 17 smart corners voor de lokale diensten van het Waals Instituut voor Alternatieve Opleiding voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen (IFAPME). Er zal een verslag worden opgesteld waarin de digitale opleidingsbehoeften en de ontwikkelingsbehoeften van de professionele programma's in kaart worden gebracht. Ongeveer 10.000 uur pedagogische opleiding in digitale omschakeling zal aan het onderwijzend personeel worden verstrekt. Door deze innovatieve digitale onderwijsstrategie kunnen jaarlijks 10 nieuwe digitale trajecten worden opgezet. 3.300 werkzoekenden en 800 werknemers kunnen worden opgeleid.

Het doelpubliek van het project is breed en gevarieerd. Het project komt tegemoet aan de behoefte aan digitale vaardigheden (met inbegrip van basisvaardigheden) voor mensen die de hele bevolking van Wallonië vertegenwoordigen. In het bijzonder voor kwetsbare personen (NEET’s, vrouwen, laaggeschoolde werkzoekenden, mensen met een handicap…) wiens vaardigheden moeten worden bijgestuurd om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan vrouwen om ongelijkheden bij toegang tot digitale technologieën en bij verwerving van digitale vaardigheden weg te werken.

Het project ging van start eind 2020 en zal doorlopen tot het tweede trimester van 2026.

Levenslang digitaal leren houdt arbeidsmarkt veerkrachtig

Economie en innovatie
Opleiding en arbeidsmarkt

Totale budget 16.75 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 16.75 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Totale doel

Tijdslijn

507
Vandaag

april 2026

Modernisering van het coaching- en opleidingsaanbod in digitale vaardigheden, inclusief digitale basisvaardigheden in Wallonië, via digitale tools, ultramoderne infrastructuur, doeltreffende mentoring en innovatieve projecten

Uit te voeren

De ICT-uitrusting zal ter beschikking worden gesteld en operationeel zijn voor 9.000 huishoudens (opgewaardeerde pc's), 285 openbare digitale ruimtes, 39 ruimtes voor immersieve opleiding van het Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) (22 opleidingscentra en 17 sites voor lokale diensten). Negen sites van de Waalse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM) zullen worden omgevormd en uitgerust tot Digital Factories (vier gerenoveerd en vijf gebouwd) en één site zal worden uitgerust als platform voor re-engineering en STEM. Er moet een verslag worden voorgelegd waarin de digitale behoeften en de behoeften inzake ontwikkeling van professionele curricula in kaart worden gebracht. Op basis daarvan zal in totaal 10.000 uur didactische opleiding worden verstrekt aan lesgevers en cursisten. 7.500 m² opleidingsinfrastructuur voor het geven van opleidingen inzake digitale vaardigheden moet worden gebouwd of aangepast.

Meer projecten rond economie en innovatie