Verkleining van de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt

Verkleining van de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt
Samenleving

In 2019 bleef de arbeidsparticipatie van vrouwen (66,5%) lager dan die van mannen (74,5%). Bovendien trof de COVID-19-crisis vooral sectoren met een oververtegenwoordiging aan vrouwen, waardoor de bestaande ongelijkheid nog versterkt werd en vooruitgang op gebied van gendergelijkheid werd teruggedraaid. Deze ongelijkheid is nog groter voor vrouwen met een migratieachtergrond (37,3% tegen 75,4% voor mannen) of voor mensen met een handicap. Het project heeft als doel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarnaast wil het ook negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis tegengaan.

Het project zal worden uitgevoerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat beschikt over de nodige expertise en infrastructuur om de doelstellingen van dit project met succes te verwezenlijken en om direct en indirect een groot doelpubliek te bereiken.

Concreet bestaat het project uit twee delen die op elkaar inwerken en elkaar versterken:

  1. Een grondige analyse van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt om de problemen en genderongelijkheid in kaart te brengen en de impact van de coronacrisis na te gaan.
  2. Daarnaast zal er een oproep zijn voor projecten gericht op de integratie van kwetsbare vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze zullen samen met de analyses de basis vormen van een grootschalige sensibiliseringscampagne.

Het project richt zich rechtstreeks op vrouwen en meer in het bijzonder op de groep van kwetsbare vrouwen: alleenstaande vrouwen, vrouwen met een lichamelijke of geestelijke handicap, vrouwen met een migratieachtergrond,...

Het project ging van start op 1 november 2021 en eindigt op 31 oktober 2025

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 2.9

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Einddoel
250Women

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Verkleining van de genderongelijkheden op de arbeidsmarkt

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 2.9 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 2.9 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 250 Women

Tijdslijn

410
Vandaag

oktober 2024

Deelname van vrouwen aan veldprojecten

Uit te voeren

250 vrouwen nemen deel aan praktijkprojecten die beantwoorden aan de criteria van het in september 2022 gepubliceerde document (oproep tot het indienen van voorstellen).

Meer projecten rond samenleving