Energetische investeringen in zorginfrastructuur (VIPA)

Energetische investeringen in zorginfrastructuur (VIPA)
Duurzaamheid

Het project richt zich op een radicale energetische renovatie van de gezondheidszorginfrastructuur. We versnellen de weg naar klimaatneutraliteit. Als Ministerie van Volksgezondheid organiseren we dit met een extra focus op de balans tussen energie-efficiëntie en een goed en comfortabel indoor leefklimaat (verwarming en luchtkwaliteit) in zowel zomer- als wintermaanden Het project steunt op energieaudits om de behoeften aan maatregelen voor een radicale energie-innovatie te bepalen. Hiermee kunnen we niet alleen de investeringsbehoeften bepalen om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen maar ook het warmteverlies berekenen en de energiebalansen voor elektriciteit en aardgas opstellen. Deze energie-audit zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbureaus.

Dit project heeft verschillende doelstellingen, namelijk:

  • Het welzijn van patiënten garanderen bij hittegolven.
  • Een goede luchtkwaliteit verzekeren (door ventilatie - terwijl we tegelijk het energieverbruik terugdringen).

Daarom zal dit project investeren in cruciale infrastructuur in ziekenhuizen en woonzorgcentra om deze duurzamer te maken. Het gaat om infrastructuurinvesteringen die erop gericht zijn om de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand te verbeteren door de vraag naar energie te verminderen en te investeren in de groene transitie en in de realisatie en het gebruik van energie-innovaties.

We stimuleren investeringsprojecten om het economisch herstel te bevorderen en de economie te stimuleren door middel van openbare werken. De investeringsprojecten bevorderen ook de werkgelegenheid.

Een lagere energierekening biedt onze zorginstellingen ademruimte om te investeren in werkgelegenheid en in hun kernactiviteiten.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 24.02

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
450

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded
Vandaag

april 2026

Energierenovatie van minstens 50 gezondheidszorggebouwen

Uit te voeren

Minstens 400 zorggebouwen hebben een energie-audit ondergaan. Ten minste 50 zorggebouwen hebben de energiemaatregelen uitgevoerd waarvoor subsidie is ontvangen.

Meer projecten rond duurzaamheid