Energie-Klimaat maatregelen voor het gebouwenpark van de federale overheid

Energie-Klimaat maatregelen voor het gebouwenpark van de federale overheid
Duurzaamheid

Om haar doelstellingen inzake energieverbruik en CO2 uitstoot te halen, worden de federale overheidsgebouwen uitgerust met LED-verlichting, zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Volgens het Belgische NEKP moeten de overheidsgebouwen van de federale overheid tussen 2021 en 2030 jaarlijks minstens 1% primaire energie besparen en minstens 40% minder CO2 uitstoten dan in 2015.

De Regie der Gebouwen zal drie actiepijlers versneld uitvoeren met de middelen die in het kader van het Relance Plan beschikbaar zijn:

  1. Relighting: vervanging van fluorescentie- of halogeenarmaturen door ledlampen, mogelijk met toevoeging van aanwezigheidsmelders en/of fotocellen voor een automatische regeling van de lichtstroom. Dit betekent dat het geïnstalleerde vermogen en verbruik met minstens de helft worden teruggebracht ten opzichte van de uitgangssituatie, wat resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot. Er zal voor mistens 224 000 Watt aan LED verlichting geplaatst worden.
  2. Fotovoltaïsche panelen: het project omvat de installatie van fotovoltaïsche panelen voor lokaal verbruik op plaatsen waar dit haalbaar is (in termen van blootstelling, staat van het dak, mogelijk lokaal verbruik, enz.). Er zal voor minstens 3 300 kiloWattpiek aan vermogen geïnstalleerd worden.
  3. Op het gebied van mobiliteit zullen er geleidelijk oplaadpunten voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens worden geïnstalleerd in de gebouwen die door de Regie worden beheerd. Er zullen minstens 98 extra laadpalen geplaatst worden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 6.1

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
50projects executed

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded
Vandaag

oktober 2025

Q4 2025 - 50 projecten uitgevoerd

Uit te voeren

Er zijn 50 projecten uitgevoerd om LED-verlichting, zonnepanelen en oplaadpunten te installeren in federale gebouwen, waaronder minstens 224 kW LED-verlichting, 3 300 kWp zonnepanelen en 98 oplaadpunten.

Meer projecten rond duurzaamheid