Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie

Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie
Duurzaamheid

Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een belangrijke uitdaging. De waterstofstrategie van de EU gaat uit van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt niet alleen de uitbouw van waterstofproductie, maar ook een waardeketen om transport, gebruik en transitie van de industrie mogelijk te maken.

De investering subsideert voor het grootste deel een portfolio aan projecten dat zich richt op de uitbouw van een industriële waardeketen voor productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof. Daarnaast zal er aandacht worden geschonken aan de import van waterstof omdat eigen productie nooit zal kunnen voldoen aan de vraag. Op die manier wil de Vlaamse regering een stabiel en betaalbaar aanbod waarborgen en continuïteit in de toepassingen garanderen.

Uit lokale groene stroom wordt via elektrolyse groene waterstof aangemaakt. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet en het afsluiten van groene ‘power purchase agreements’. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) werd een verbintenis opgenomen voor een productiestijging van hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030. Vlaanderen zal haar deel hiertoe bijdragen.

De portfolio richt zich op zowel grote ondernemingen als kmo’s. Daarnaast wil het impact hebben op het hele ecosysteem. Ondersteuning van invloedrijke projecten, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren komen hier van pas.

Het project loopt sinds 1 januari 2021, en dat tot en met 31 juli 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 125

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 11%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Uit lokale groene stroom wordt via elektrolyse groene waterstof aangemaakt. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet en het afsluiten van groene ‘power purchase agreements’. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) werd een verbintenis opgenomen voor een productiestijging van hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030. Vlaanderen zal haar deel hiertoe bijdragen.

De portfolio richt zich op zowel grote ondernemingen als kmo’s. Daarnaast wil het impact hebben op het hele ecosysteem. Ondersteuning van invloedrijke projecten, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren komen hier van pas.

Het project loopt sinds 1 januari 2021, en dat tot en met 31 juli 2026.

Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 125 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 125 miljoen €

Privé +662 miljoen €

Publiek +125 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 519472167

oktober 2022

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof (gedefinieerd als de projecten die het voorwerp uitmaken van de IPCEI-kennisgeving over staatssteun) in het kader van de maatregel 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Vlaanderen). Zijn uitgesloten: alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgelegd voor de kosteloze toewijzing. De geselecteerde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

oktober 2022

Gunning van opdrachten voor niet-IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

De geselecteerde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Vlaanderen), waarvan [112.500.000 euro] is uitgevoerd, met inbegrip van 150 MW nieuwe operationele capaciteit voor de elektrolyse van waterstof. Alle gegunde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties zoals pyrolyse); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Meer projecten rond duurzaamheid