Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie

Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie
Duurzaamheid

Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een belangrijke uitdaging. De waterstofstrategie van de EU gaat uit van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt niet alleen de uitbouw van waterstofproductie, maar ook een waardeketen om transport, gebruik en transitie van de industrie mogelijk te maken.

De investering subsideert voor het grootste deel een portfolio aan projecten dat zich richt op de uitbouw van een industriële waardeketen voor productie, transport, stockage en toepassingen van waterstof. Daarnaast zal er aandacht worden geschonken aan de import van waterstof omdat eigen productie nooit zal kunnen voldoen aan de vraag. Op die manier wil de Vlaamse regering een stabiel en betaalbaar aanbod waarborgen en continuïteit in de toepassingen garanderen.

Uit lokale groene stroom wordt via elektrolyse groene waterstof aangemaakt. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet en het afsluiten van groene ‘power purchase agreements’. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) werd een verbintenis opgenomen voor een productiestijging van hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030. Vlaanderen zal haar deel hiertoe bijdragen.

De portfolio richt zich op zowel grote ondernemingen als kmo’s. Daarnaast wil het impact hebben op het hele ecosysteem. Ondersteuning van invloedrijke projecten, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren komen hier van pas.

Het project loopt sinds 1 januari 2021, en dat tot en met 31 juli 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 75

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 11%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Uit lokale groene stroom wordt via elektrolyse groene waterstof aangemaakt. Dit gebeurt via het elektriciteitsnet en het afsluiten van groene ‘power purchase agreements’. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) werd een verbintenis opgenomen voor een productiestijging van hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030. Vlaanderen zal haar deel hiertoe bijdragen.

De portfolio richt zich op zowel grote ondernemingen als kmo’s. Daarnaast wil het impact hebben op het hele ecosysteem. Ondersteuning van invloedrijke projecten, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren komen hier van pas.

Het project loopt sinds 1 januari 2021, en dat tot en met 31 juli 2026.

Vlaanderen investeert in duurzame waterstofindustrie

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 75 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 75 miljoen €

Privé +662 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 519472167

oktober 2022

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

Gunning van opdrachten voor projecten met het label 'Import Projects of Common European Interest' rond waterstof.

oktober 2022

Gunning van opdrachten voor niet-IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

Gunning van opdrachten voor de overige projecten rond waterstof.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Vlaanderen), waarvan 67 500 000 is uitgevoerd, met inbegrip van 75 MW nieuwe operationele capaciteit voor de elektrolyse van waterstof.

Meer projecten rond duurzaamheid