Circulaire economie moet voor 20% meer jobs zorgen tegen 2025

Circulaire economie moet voor 20% meer jobs zorgen tegen 2025
Economie en innovatie

Dit project zal de opschaling van de circulaire economie in Wallonië mogelijk maken door te focussen op innovatie in bouwmaterialen, circulair afvalbeheer en recyclage in de luchthavensector.

Het project wordt operationeel in 3 luiken verdeeld:

  1. Luik 1 spitst zich toe op onderzoek en ontwikkeling via de oprichting van innovatiepartnerschappen in twee prioritaire waardeketens: de metaalnijverheid en de bouwmaterialen. De projecten zijn gericht op circulariteit (hergebruik, upscaling en recycling) van metalen, batterijen en mineralen, waaronder batterijen voor elektrische en hybride voertuigen en materialen van ontmantelde vliegtuigen. Dit luik moet de ontwikkeling van een platform voor industriële, technologische, wetenschappelijke en operationele ondersteuning versnellen en het Waals Gewest positioneren als excellentiepool.
  2. Het volgende luik is hoofdzakelijk gericht op ontwikkeling en bestendiging van acties die zich zo hoog mogelijk in de Lansink-afvalbeheerhiërarchie bevinden (namelijk preventie, hergebruik en voorbereiding op hergebruik). Dit om de onttrekking en het gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken. Het is gebaseerd op specifieke projectoproepen (zoals de ontwikkeling van recyclingcentra of materiaalbibliotheken) die het mogelijk maken om ecodesign, eco-innovatie en de selectieve inzameling/sortering van de beoogde materiaalstromen te organiseren en te versterken teneinde hergebruik, voorbereiding op hergebruik en recycling ervan te bevorderen. Enerzijds door partnerschappen op te zetten en te versterken, anderzijds door nieuwe activiteiten te ontwikkelen op het gebied van de deeleconomie en functionaliteit. 
  3. Het laatste luik sluit aan bij de ontwikkeling van het Belgische ecosysteem van de luchtvaartsector. Onder meer door de creatie van een recyclingstroom van vliegtuigen en bijhorende materialen zullen de meest vervuilende vliegtuigen op een duurzame wijze ontmanteld kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning op het vlak van opleiding en werkgelegenheidskansen. Dit draagt bij tot de instandhouding en ontwikkeling van industriële vaardigheden in Europa.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 113.9

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 30%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 8%

Einddoel
80Projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Het project wordt operationeel in 3 luiken verdeeld:

  1. Luik 1 spitst zich toe op onderzoek en ontwikkeling via de oprichting van innovatiepartnerschappen in twee prioritaire waardeketens: de metaalnijverheid en de bouwmaterialen. De projecten zijn gericht op circulariteit (hergebruik, upscaling en recycling) van metalen, batterijen en mineralen, waaronder batterijen voor elektrische en hybride voertuigen en materialen van ontmantelde vliegtuigen. Dit luik moet de ontwikkeling van een platform voor industriële, technologische, wetenschappelijke en operationele ondersteuning versnellen en het Waals Gewest positioneren als excellentiepool.
  2. Het volgende luik is hoofdzakelijk gericht op ontwikkeling en bestendiging van acties die zich zo hoog mogelijk in de Lansink-afvalbeheerhiërarchie bevinden (namelijk preventie, hergebruik en voorbereiding op hergebruik). Dit om de onttrekking en het gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk te beperken. Het is gebaseerd op specifieke projectoproepen (zoals de ontwikkeling van recyclingcentra of materiaalbibliotheken) die het mogelijk maken om ecodesign, eco-innovatie en de selectieve inzameling/sortering van de beoogde materiaalstromen te organiseren en te versterken teneinde hergebruik, voorbereiding op hergebruik en recycling ervan te bevorderen. Enerzijds door partnerschappen op te zetten en te versterken, anderzijds door nieuwe activiteiten te ontwikkelen op het gebied van de deeleconomie en functionaliteit. 
  3. Het laatste luik sluit aan bij de ontwikkeling van het Belgische ecosysteem van de luchtvaartsector. Onder meer door de creatie van een recyclingstroom van vliegtuigen en bijhorende materialen zullen de meest vervuilende vliegtuigen op een duurzame wijze ontmanteld kunnen worden. Daarnaast is er ondersteuning op het vlak van opleiding en werkgelegenheidskansen. Dit draagt bij tot de instandhouding en ontwikkeling van industriële vaardigheden in Europa.

Circulaire economie moet voor 20% meer jobs zorgen tegen 2025

Economie en innovatie
Circulaire economie

Totale budget 113.9 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 113.9 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel 80 Projects

Tijdslijn

516

april 2022

Gunning van overheidsopdrachten voor projecten ter bevordering van de circulaire economie in Wallonië

Voltooid

Selectie van geslaagde kandidaten op basis van drie oproepen tot het indienen van voorstellen voor projecten inzake recycling en hergebruik van metalen, batterijen en mineralen, inzake de ontwikkeling van een deeleconomie met het oog op beperking van het hulpbronnengebruik en inzake de ontwikkeling van een waardeketen of opleidingsacties met betrekking tot de recycling van vliegtuigen. De oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten een beschrijving van de opdracht, met daarin de subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

april 2026

Voltooiing projecten ter bevordering van de circulaire economie in Wallonië

Uit te voeren

Tachtig projecten voltooid inzake recycling en hergebruik van metalen, batterijen en mineralen, inzake de ontwikkeling van een deeleconomie met het oog op beperking van het hulpbronnengebruik en inzake de ontwikkeling van een waardeketen of opleidingsacties met betrekking tot de recycling van vliegtuigen.

Meer projecten rond economie en innovatie