Een strategie voor omscholing

Een strategie voor omscholing
Samenleving

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met grote sociaaleconomische ongelijkheden op zijn grondgebied, die zich vertalen in een hoge werkloosheid onder bepaalde bevolkingsgroepen zoals jongeren, laaggeschoolden; niet-EU-burgers of gehandicapte werknemers.

Bovendien is de beheersing van taal- en digitale competenties in het Brusselse gewest onvoldoende, zelfs zorgwekkend. Een aanzienlijk deel van de werkzoekenden in Brussel kent geen van beide landstalen. Wat betreft digitale competenties, heeft een aanzienlijk deel van de werkzoekenden, vooral deze jonger dan 30, te maken met de digitale kloof. Dit brengt de inzetbaarheid van jongeren in het gedrang in een veranderende economie die de beheersing van digitale competenties vereist.

De maatregel mikt op het stimuleren van de inzetbaarheid van de meest kwetsbare werkzoekenden en het bevorderen van een duurzame arbeidsmarktintegratie, om zo de armoede terug te dringen en de sociale integratie te bevorderen. De maatregel omvat twee hervormingsprojecten:

  1. de invoering van een systematische evaluatie van de digitale en taalvaardigheden en/of een ontwikkelingstraject voor Brusselse werkzoekenden
  2. de invoering van een specifiek bonussysteem om werkgevers te ondersteunen bij de aanwerving van werkzoekenden met een handicap. Bovendien zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitstapratio werkgelegenheid omzetten in de beheerscontracten 2023-2027 van Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel, en zo het kader vastleggen voor de implementatie, de opvolging en de impactevaluatie ervan.

De maatregel is gericht op alle werkloze werkzoekenden, en meer specifiek mensen met een handicap voor het tweede deel van de hervorming.

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid
  EU Funded

De maatregel mikt op het stimuleren van de inzetbaarheid van de meest kwetsbare werkzoekenden en het bevorderen van een duurzame arbeidsmarktintegratie, om zo de armoede terug te dringen en de sociale integratie te bevorderen. De maatregel omvat twee hervormingsprojecten:

  1. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een competentiebalans en een systematische beroepskeuzevoorlichting, met de nadruk op de taal- en digitale competenties van werkloze werkzoekenden bij de ondersteuning door de gewestelijke openbare dienst voor arbeidsvoorziening.
  2. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een specifieke premieregeling ter ondersteuning van werkgevers bij de aanwerving en duurzame integratie van werkzoekenden met een handicap.

De maatregel is gericht op alle werkloze werkzoekenden, en meer specifiek mensen met een handicap voor het tweede deel van de hervorming.

Vandaag
Uitgesteld

oktober 2024

Goedkeuring van regelgevende teksten door de Brusselse regering om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen

Uit te voeren

Goedkeuring door de Brusselse regering van twee regelgevende teksten ter bevordering van de duurzame integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, met name (1) de invoering van een systematische evaluatie van de digitale en taalvaardigheden en/of van een ontwikkelingstraject voor Brusselse werkzoekenden en (2) de invoering van een specifieke bonusregeling om werkgevers te ondersteunen bij de aanwerving van werkzoekenden met een handicap. Omzetting van het gemeenschappelijk overeengekomen uittredingspercentage (taux de sortie vers l'emploi) in de beheerscontracten 2023-2027 van Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel, waarbij het kader wordt vastgesteld voor de uitvoering, monitoring en effectbeoordeling ervan.

Meer projecten rond samenleving