Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit

Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit
Mobiliteit

Het plan 'Boost for Rail’ wil de aantrekkelijkheid van het spooraanbod snel verbeteren door de veiligheid, betrouwbaarheid, stiptheid en toegankelijkheid van het spoorwegsysteem via gerichte investeringen op te krikken.

De toegankelijkheid van ontvangstvoorzieningen voor alle personen is een sleutelelement in de ontwikkeling van het treinverkeer in België. In het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit (personen met een permanente of tijdelijke handicap, gezinnen met kinderen, reizigers met koffers...). Momenteel is slechts 14% van de stations van het netwerk toegankelijk, goed voor een aandeel van 29% van alle reizigers. De belangrijkste uitdaging van dit project bestaat erin de toegankelijkheid te verhogen en tegelijk de impact op de exploitatie van het spoorwegnet te beperken.

Op korte termijn werden verschillende 'quick wins'-investeringsprojecten geïdentificeerd met realisatie op zeer korte termijn (2021). Een voorbeeld is de capaciteit van de fietsenstallingen in 2021 met 6.000 plaatsen verhogen.

Op langere termijn hebben Infrabel en de NMBS de gezamenlijke doelstelling om tegen 2030 een netwerk van minstens 40 toegankelijke stations uit te bouwen waarbij 85-90% van de reizigers betrokken is. Concreet zullen er tussen 2022 en 2025 bijkomende autonoom toegankelijke stations gebouwd worden, voornamelijk het GEN-ANGELIC-net (voorstadsnet Brussel-Antwerpen-Gent-Luik-Charleroi).

Vier criteria zijn nodig om een station onafhankelijk toegankelijk te maken:

 1. Hoge perrons (76cm)
 2. Perrons toegankelijk via hellingbanen of liften
 3. Een podotactiel geleidingssysteem
 4. Minstens 1 geldautomaat toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Alle Belgische (en Europese) burgers die van de trein gebruik kunnen maken voor hun verplaatsingen zullen van deze aanpassingen kunnen genieten.

Alle fietsenstallingen zullen in 2021 worden gebouwd. Wat de toegankelijkheid van de stations betreft, is het de bedoeling om tussen 2021 en 2024 +/- 6 stations per jaar te verbouwen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 103

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 87%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
25Completed works

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 103 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 103 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 25 Completed works

Tijdslijn

I Stock 1152307774

juli 2022

Voltooiing van de herinrichtings- en moderniseringswerken aan het spoor en van de werken inzake de toegankelijkheid van de stations (fase 1)

Voltooid

Voltooiing van 5 interventies voor het verbeteren van de spoorweginfrastructuur, uitbreiding met 6.000 fietsstalplaatsen en toegankelijk maken van 5 stations overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie, op minstens vier criteria:

 • hoge perrons (76 cm)
 • perrons toegankelijk via een hellingbaan of lift
 • een systeem van tactiele waarschuwingsindicatoren in het vloeroppervlak
 • minstens één ticketautomaat toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Uitgesteld

juli 2023

Voltooiing van de herinrichtings- en moderniseringswerken aan het spoor en van de werken inzake de toegankelijkheid van de stations (fase 1)

Voltooid

Voltooiing van 12 interventies voor het verbeteren van de spoorweginfrastructuur, uitbreiding met 6.000 fietsstalplaatsen en toegankelijk maken van 5 stations overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie, op minstens vier criteria:

 • hoge perrons (76 cm)
 • perrons toegankelijk via een hellingbaan of lift
 • een systeem van tactiele waarschuwingsindicatoren in het vloeroppervlak
 • minstens één ticketautomaat toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de herinrichtings- en moderniseringswerken aan het spoor en van de werken inzake de toegankelijkheid van de stations (fase 1)

Uit te voeren

Voltooiing van 25 interventies voor het verbeteren van de spoorweginfrastructuur, uitbreiding met 6.000 fietsstalplaatsen en toegankelijk maken van 5 stations overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1300/2014 van de Commissie, op minstens vier criteria:

 • hoge perrons (76 cm)
 • perrons toegankelijk via een hellingbaan of lift
 • een systeem van tactiele waarschuwingsindicatoren in het vloeroppervlak
 • minstens één ticketautomaat toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Meer projecten rond mobiliteit