Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit

Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit
Mobiliteit

Het plan 'Boost for Rail’ wil de aantrekkelijkheid van het spooraanbod snel verbeteren door de veiligheid, betrouwbaarheid, stiptheid en toegankelijkheid van het spoorwegsysteem via gerichte investeringen op te krikken.

De toegankelijkheid van ontvangstvoorzieningen voor alle personen is een sleutelelement in de ontwikkeling van het treinverkeer in België. In het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit (personen met een permanente of tijdelijke handicap, gezinnen met kinderen, reizigers met koffers...). Momenteel is slechts 14% van de stations van het netwerk toegankelijk, goed voor een aandeel van 29% van alle reizigers. De belangrijkste uitdaging van dit project bestaat erin de toegankelijkheid te verhogen en tegelijk de impact op de exploitatie van het spoorwegnet te beperken.

Op korte termijn werden verschillende 'quick wins'-investeringsprojecten geïdentificeerd met realisatie op zeer korte termijn (2021). Een voorbeeld is de capaciteit van de fietsenstallingen in 2021 met 6.000 plaatsen verhogen.

Op langere termijn hebben Infrabel en de NMBS de gezamenlijke doelstelling om tegen 2030 een netwerk van minstens 40 toegankelijke stations uit te bouwen waarbij 85-90% van de reizigers betrokken is. Concreet zullen er tussen 2022 en 2025 bijkomende autonoom toegankelijke stations gebouwd worden, voornamelijk het GEN-ANGELIC-net (voorstadsnet Brussel-Antwerpen-Gent-Luik-Charleroi).

Vier criteria zijn nodig om een station onafhankelijk toegankelijk te maken:

  1. Hoge perrons (76cm)
  2. Perrons toegankelijk via hellingbanen of liften
  3. Een podotactiel geleidingssysteem
  4. Minstens 1 geldautomaat toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Alle Belgische (en Europese) burgers die van de trein gebruik kunnen maken voor hun verplaatsingen zullen van deze aanpassingen kunnen genieten.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 103

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 87%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
26Completed works

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Betere toegankelijkheid voor spoorreizigers met beperkte mobiliteit

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 103 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 103 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 26 Completed works

Tijdslijn

I Stock 1152307774

juli 2022

Werken voor toegankelijkheid in 5 bijkomende stations met europese financiering (fase1)

Voltooid

5 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt.

oktober 2022

Werken voor toegankelijkheid in 1 bijkomend station met federale financiering (fase 2)

Voltooid

6 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt.

Uitgesteld

juli 2023

Werken voor toegankelijkheid in 7 bijkomende stations met europese financiering (fase 4)

Voltooid

17 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt.

Uitgesteld

juli 2023

Werken voor toegankelijkheid in 4 bijkomende stations met federale financiering (fase 3)

Voltooid

10 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt.

Uitgesteld

oktober 2023

Werken voor toegankelijkheid in 9 bijkomende stations met federale financiering (fase 5)

Voltooid

26 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt.

Vandaag

april 2026

Werken voor toegankelijkheid in 13 bijkomende stations met europese financiering (fase 6)

Uit te voeren

39 van de 39 extra stations toegankelijk gemaakt met Europese financiering.

Meer projecten rond mobiliteit