MIVB-depot Marly wordt klaargestoomd voor 100 elektrische bussen

MIVB-depot Marly wordt klaargestoomd voor 100 elektrische bussen
Duurzaamheid

Om de Brussel voor te bereiden op elektrisch en CO2 vrij openbaar vervoer, voorziet de MIVB belangrijke investeringen in de laadinfrastructuur.

Enerzijds wordt Marly als eerst van vijf busdepots uitgerust met trage laadstations zodat een honderdtal bussen 's nachts volledig kunnen opladen. Anderzijds wordt ook voorzien in snelladers op 5 eindstations van buslijnen (Westland, Centraal station, Simonis, Beekant en Pannenhuis) zodat bussen tussen de ritten door opnieuw kunnen opladen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 20

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
92Charging infrastructure installed

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Vandaag

april 2026

Operationele laadinfrastructuur voor elektrische bussen van de MIVB

Uit te voeren

Voltooiing van de installatie van 76 nachtlaadstations en 16 gelegenheidslaadstations (met bijbehorende elektrische infrastructuur) in een busdepot en vijf busrouteterminals.

Meer projecten rond duurzaamheid