Nieuwe bedrijfswagens CO2-vrij tegen 2026

Nieuwe bedrijfswagens CO2-vrij tegen 2026
Mobiliteit

Dit project maakt deel uit van de uitgebreide hervorming van de autofiscaliteit dat verschillende doelen heeft, waaronder:

  • De elektrificatie van het wagenpark voor bedrijfswagens
  • Elektrificatie van het globale wagenpark (dus ook van particulieren) door fiscale incentives voor de aankoop en installatie van laadpunten
  • Aanpassing aan de nieuwe homologietest
  • De vermindering van de verkeersdrukte en het aantal wagens door het mobiliteitsbudget

Dit project heeft als doel de vergroening van het bedrijfswagenpark tegen 2026 mogelijk te maken.  Daarom zullen tegen 2026 enkel nog de emissie-loze bedrijfswagens kunnen genieten van het bestaande (para)fiscale voordeelregime. Er zal wel een overgangsregeling/uitdoofscenario voorzien worden voor bedrijfswagens met een CO2-uitstoot.

De hervorming van de fiscale steunmaatregelen voor de bedrijfswagens zal een directe impact hebben op werknemers, werkgevers (zowel multinational, kmo als zelfstandige), autoconstructeurs en leasingbedrijven. Dit zal ook een rechtstreeks positieve bijdrage hebben tot een gezonder leefmilieu dankzij de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en dus de verminderde CO2-uitstoot.

De hervorming zal in verschillende fasen in werking treden om zo een hervormingspad richting emissie loze bedrijfswagen tegen 2026 in te zetten.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

juli 2021

Goedkeuring van de wet tot hervorming van de regeling inzake de belasting van bedrijfswagens

Voltooid

Goedkeuring door het federaal parlement van een hervormde belastingregeling voor bedrijfswagens, waarin nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 verplicht emissievrij moeten zijn om in aanmerking te komen voor de bestaande gunstregeling. De hervormde belastingregeling voor bedrijfswagens houdt het volgende in: (1) geen aftrekbaarheid meer voor conventionele bedrijfswagens die aangekocht zijn vanaf 2026, (2) een geleidelijke vermindering van het aftrekbaarheidspercentage voor bedrijfswagens die aangekocht worden tussen 1 juli en 31 december 2025, met 0% als einddoel vanaf 2028, (3) een geleidelijke vermindering van het aftrekbaarheidspercentage voor emissievrije bedrijfswagens, dat ten hoogste 67,5% zal bedragen in 2031 en (4) een verlaging tot 50% van het aftrekbaarheidspercentage voor benzine en diesel van hybride bedrijfswagens, aangekocht tussen 2023 en 2025, vanaf januari 2023. Voorts (5) zal de CO2-bijdrage voor conventionele wagens, aangekocht vanaf 1 juli 2023, stijgen met een factor 2,25% vanaf 1 juli 2023 en in 2025 en 2026 geleidelijk verhogen tot een factor 5,50 in 2027. (6) zal voor emissievrije bedrijfswagens, aangekocht vanaf 1 juli 2023, de minimale solidariteitsbijdrage met ingang van het jaar 2025 zodanig stijgen dat voor een gemiddelde bedrijfswagen op lange termijn hetzelfde bedrag aan socialezekerheidsbijdragen verschuldigd is als het geval was ten tijde van de goedkeuring van het plan.

Meer projecten rond mobiliteit