Bestrijding van discriminatie gidst meer burgers naar arbeidsmarkt

Bestrijding van discriminatie gidst meer burgers naar arbeidsmarkt
Samenleving

Terwijl de arbeidsparticipatie van mensen van Belgische afkomst in 2019 71,8% bedroeg, bedroeg de arbeidsparticipatie van mensen uit niet-EU-landen slechts 43,2%. Niet alleen discriminatie op grond van afkomst remt de arbeidsmarkt af: ook discriminatie op grond van leeftijd, handicap en geslacht komt in sommige sectoren nog voor.

Het project is erop gericht om bepaalde mechanismen van structurele discriminatie te doorbreken. Daartoe moeten we kunnen nagaan in welke sectoren deze discriminaties voortduren. Discriminatie op de werkplek moet worden gekwantificeerd door middel van een wetenschappelijke monitoring van diversiteit en discriminatie, die zal worden ingevoerd op sectorniveau.

Het is ook belangrijk om de toepasbaarheid van discriminatietests te verbeteren. Daartoe moeten het rechtskader en de beschikbare instrumenten worden verbeterd en moeten de gerichte controles worden versterkt. Deze elementen moeten het mogelijk maken de bewustwording van de actoren te vergroten en zo discriminatie op de arbeidsmarkt te verminderen.

Het doelpubliek is de arbeidsmarkt. Het project is dus gericht op werkgevers en werknemers, maar ook op uitzendbureaus en dienstenchequebedrijven.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

oktober 2023

Aangepast regelgevend kader en verbeterde toepassing van discriminatietoetsen

Voltooid

(1) Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het aangepaste regelgevingskader inzake discriminatietests (artikel 42, lid 1 van het Sociaal Strafwetboek), (2) verbeterde tools en gegevens voor doelgerichte controles en (3) opleiding en versterking van de monitoringdiensten voor sociale wetgeving binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, om de efficiëntie van discriminatietests te verbeteren.

Meer projecten rond samenleving