Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers

Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers
Economie en innovatie

Op Belgisch niveau heeft de gezondheidscrisis aangetoond hoe belangrijk het is onze samenlevingen op tal van gebieden veerkrachtiger te maken, met name in de voedingssector. Alle actoren in de voedselketen zijn sterk gemobiliseerd en hebben aangetoond dat zij in staat zijn zich aan te passen om de voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar de crisis heeft ook afhankelijkheden en uitdagingen op voedselgebied aan het licht gebracht zoals een groeiende aandacht voor lokaal en duurzaam voedsel, voor klimaatverandering en bescherming van de biodiversiteit en voor het belang van betere arbeidsomstandigheden in de voedselketen. Antwoord op deze uitdagingen is de ontwikkeling van een agrovoedingssysteem dat gebaseerd is op twee beginselen, die elkaar vaak aanvullen namelijk een korte voedselketen en de herlokalisatie van voedsel.

Het project voor de herlokalisatie van voedsel speelt in op de noodzaak om te investeren in de groene transitie voor de voedingssector. Het is onderverdeeld in twee deelprojecten:

1. Structurering van opkomende sectoren

Vier voedingstakken (fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) zijn op basis van de strategische ontwikkelingsplannen voor de Waalse landbouwsectoren aangemerkt als zeer kwetsbaar of lopen het risico dit te worden. Kleinschalige infrastructuren (projecten van 400 tot 800m2) zullen worden gesubsidieerd ter ondersteuning van de productie, de opslag, het vervoer en de kleinschalige verwerking van producten uit deze vier voedselketens. Het zal ook vier projecten omvatten, één voor elke voedselketen, ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie van zaden en technieken die zijn aangepast aan de klimaatverandering en aan de teelt zonder fytosanitaire inputs.

2. Aanleg van infrastructuur voor de herlokalisatie en ontwikkeling van korte ketens voor alle agrovoedingssectoren

In het Waals Gewest zijn er infrastructuren die uitsluitend op uitvoer zijn gericht (bijvoorbeeld de aardappelsector voor de productie van frieten bestemd voor uitvoer). Er bestaat in Wallonië weinig of geen vergelijkbare infrastructuur voor de afzet van Waalse producten om op een adequate en gestructureerde manier in te spelen op de vraag van consumenten, catering en horeca naar duurzame, lokale en seizoensgebonden voeding. Het doel is deze leegte op te vullen met investeringen voor logistieke hubs en sleutelinfrastructuur. Concreet wordt gedacht aan de bouw van drie logistieke centra voor groothandelsactiviteiten, voedselverwerking van primaire producten en incubatie van coöperaties. Het zal worden aangevuld met de bouw van kritieke infrastructuren (ten minste vijf infrastructuren waaronder een opslaghal, een molen, twee conservenfabrieken en een mobiele infrastructuur in verband met dierenwelzijn) die zullen bijdragen tot de ontplooiing van de duurzame agro-voedingsketen in het hele Waalse Gewest.

De begunstigden van het project zijn Waalse producenten, coöperaties en kmo’s.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 61

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
39Infrastructure

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Het project voor de herlokalisatie van voedsel speelt in op de noodzaak om te investeren in de groene transitie voor de voedingssector. Het is onderverdeeld in twee deelprojecten:

1. Structurering van opkomende sectoren

Vier voedingstakken (fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) zijn op basis van de strategische ontwikkelingsplannen voor de Waalse landbouwsectoren aangemerkt als zeer kwetsbaar of lopen het risico dit te worden. Kleinschalige infrastructuren (projecten van 400 tot 800m2) zullen worden gesubsidieerd ter ondersteuning van de productie, de opslag, het vervoer en de kleinschalige verwerking van producten uit deze vier voedselketens. Het zal ook vier projecten omvatten, één voor elke voedselketen, ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie van zaden en technieken die zijn aangepast aan de klimaatverandering en aan de teelt zonder fytosanitaire inputs.

2. Aanleg van infrastructuur voor de herlokalisatie en ontwikkeling van korte ketens voor alle agrovoedingssectoren

In het Waals Gewest zijn er infrastructuren die uitsluitend op uitvoer zijn gericht (bijvoorbeeld de aardappelsector voor de productie van frieten bestemd voor uitvoer). Er bestaat in Wallonië weinig of geen vergelijkbare infrastructuur voor de afzet van Waalse producten om op een adequate en gestructureerde manier in te spelen op de vraag van consumenten, catering en horeca naar duurzame, lokale en seizoensgebonden voeding. Het doel is deze leegte op te vullen met investeringen voor logistieke hubs en sleutelinfrastructuur. Concreet wordt gedacht aan de bouw van drie logistieke centra voor groothandelsactiviteiten, voedselverwerking van primaire producten en incubatie van coöperaties. Het zal worden aangevuld met de bouw van kritieke infrastructuren (ten minste vijf infrastructuren waaronder een opslaghal, een molen, twee conservenfabrieken en een mobiele infrastructuur in verband met dierenwelzijn) die zullen bijdragen tot de ontplooiing van de duurzame agro-voedingsketen in het hele Waalse Gewest.

De begunstigden van het project zijn Waalse producenten, coöperaties en kmo’s.

Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 61 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 61.49 miljoen €

Privé +2 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel 39 Infrastructure

Tijdslijn

512

oktober 2022

Steun voor 30 voedselverplaatsingsprojecten, 4 opkomende sectoren en 5 stukken infrastructuur

Voltooid

Toekenning van subsidies aan 30 kleinschalige infrastructuren, 4 grotere structureringsprojecten (één voor elke sector: fruit, groenten, granen, plantaardige eiwitten) en ten minste 5 stukken infrastructuur.

januari 2024

Gunning van openbare werken door de 3 intercommunales

Voltooid

Gunning van overheidsopdrachten voor de bouw van 3 logistieke hubs door de 3 intercommunales (SPI, BEP, IGRETEC), met specificaties inclusief subsidiabiliteitscriteria die garanderen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtlijn "Do no significant harm" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingenlijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

april 2025

Bouw van drie logistieke hubs voltooid

Uit te voeren

Bouw en inrichting van drie logistieke hubs, gewijd aan de activiteiten van groothandelaren, voedselverwerking van primaire producten en incubator van coöperaties, voor een totale oppervlakte van 6 500 m² voltooid.

april 2026

De bouw van minstens 5 infrastructuurwerken, 30 kleinschalige infrastructuurwerken en 4 grotere structureringsprojecten, is voltooid.

Uit te voeren

De bouw van ten minste 5 stukken infrastructuur (waaronder een opslaghal, een molen, een fruit/groenteverwerkingseenheid en een BtoB-opslaghal en marktplaats), 30 kleinschalige infrastructuur en 4 grotere structureringsprojecten is voltooid en een budget van 40 500 000 EUR is uitgevoerd.

Meer projecten rond economie en innovatie