Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers

Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers
Economie en innovatie

Op Belgisch niveau heeft de gezondheidscrisis aangetoond hoe belangrijk het is onze samenlevingen op tal van gebieden veerkrachtiger te maken, met name in de voedingssector. Alle actoren in de voedselketen zijn sterk gemobiliseerd en hebben aangetoond dat zij in staat zijn zich aan te passen om de voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar de crisis heeft ook afhankelijkheden en uitdagingen op voedselgebied aan het licht gebracht zoals een groeiende aandacht voor lokaal en duurzaam voedsel, voor klimaatverandering en bescherming van de biodiversiteit en voor het belang van betere arbeidsomstandigheden in de voedselketen. Antwoord op deze uitdagingen is de ontwikkeling van een agrovoedingssysteem dat gebaseerd is op twee beginselen, die elkaar vaak aanvullen namelijk een korte voedselketen en de herlokalisatie van voedsel.

Het project voor de herlokalisatie van voedsel speelt in op de noodzaak om te investeren in de groene transitie voor de voedingssector. Het is onderverdeeld in twee deelprojecten:

1. Structurering van opkomende sectoren

Vier voedingstakken (fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) zijn op basis van de strategische ontwikkelingsplannen voor de Waalse landbouwsectoren aangemerkt als zeer kwetsbaar of lopen het risico dit te worden. Kleinschalige infrastructuren (projecten van 400 tot 800m2) zullen worden gesubsidieerd ter ondersteuning van de productie, de opslag, het vervoer en de kleinschalige verwerking van producten uit deze vier voedselketens. Het zal ook vier projecten omvatten, één voor elke voedselketen, ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie van zaden en technieken die zijn aangepast aan de klimaatverandering en aan de teelt zonder fytosanitaire inputs.

2. Aanleg van infrastructuur voor de herlokalisatie en ontwikkeling van korte ketens voor alle agrovoedingssectoren

In het Waals Gewest zijn er infrastructuren die uitsluitend op uitvoer zijn gericht (bijvoorbeeld de aardappelsector voor de productie van frieten bestemd voor uitvoer). Er bestaat in Wallonië weinig of geen vergelijkbare infrastructuur voor de afzet van Waalse producten om op een adequate en gestructureerde manier in te spelen op de vraag van consumenten, catering en horeca naar duurzame, lokale en seizoensgebonden voeding. Het doel is deze leegte op te vullen met investeringen voor logistieke hubs en sleutelinfrastructuur. Concreet wordt gedacht aan de bouw van drie logistieke centra voor groothandelsactiviteiten, voedselverwerking van primaire producten en incubatie van coöperaties. Het zal worden aangevuld met de bouw van kritieke infrastructuren (ten minste vijf infrastructuren waaronder een opslaghal, een molen, twee conservenfabrieken en een mobiele infrastructuur in verband met dierenwelzijn) die zullen bijdragen tot de ontplooiing van de duurzame agro-voedingsketen in het hele Waalse Gewest.

De begunstigden van het project zijn Waalse producenten, coöperaties en kmo’s.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 61

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
5Infrastructure

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Het project voor de herlokalisatie van voedsel speelt in op de noodzaak om te investeren in de groene transitie voor de voedingssector. Het is onderverdeeld in twee deelprojecten:

1. Structurering van opkomende sectoren

Vier voedingstakken (fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) zijn op basis van de strategische ontwikkelingsplannen voor de Waalse landbouwsectoren aangemerkt als zeer kwetsbaar of lopen het risico dit te worden. Kleinschalige infrastructuren (projecten van 400 tot 800m2) zullen worden gesubsidieerd ter ondersteuning van de productie, de opslag, het vervoer en de kleinschalige verwerking van producten uit deze vier voedselketens. Het zal ook vier projecten omvatten, één voor elke voedselketen, ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie van zaden en technieken die zijn aangepast aan de klimaatverandering en aan de teelt zonder fytosanitaire inputs.

2. Aanleg van infrastructuur voor de herlokalisatie en ontwikkeling van korte ketens voor alle agrovoedingssectoren

In het Waals Gewest zijn er infrastructuren die uitsluitend op uitvoer zijn gericht (bijvoorbeeld de aardappelsector voor de productie van frieten bestemd voor uitvoer). Er bestaat in Wallonië weinig of geen vergelijkbare infrastructuur voor de afzet van Waalse producten om op een adequate en gestructureerde manier in te spelen op de vraag van consumenten, catering en horeca naar duurzame, lokale en seizoensgebonden voeding. Het doel is deze leegte op te vullen met investeringen voor logistieke hubs en sleutelinfrastructuur. Concreet wordt gedacht aan de bouw van drie logistieke centra voor groothandelsactiviteiten, voedselverwerking van primaire producten en incubatie van coöperaties. Het zal worden aangevuld met de bouw van kritieke infrastructuren (ten minste vijf infrastructuren waaronder een opslaghal, een molen, twee conservenfabrieken en een mobiele infrastructuur in verband met dierenwelzijn) die zullen bijdragen tot de ontplooiing van de duurzame agro-voedingsketen in het hele Waalse Gewest.

De begunstigden van het project zijn Waalse producenten, coöperaties en kmo’s.

Voedselketen wordt lokaler, duurzamer en meer biodivers

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 61 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 61 miljoen €

Privé +2 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel 5 Infrastructure

Tijdslijn

512
Uitgesteld

oktober 2022

Gunning van overheidsopdrachten voor de bouw van infrastructuur voor de levensmiddelensector

Voltooid

Kennisgeving door de Waalse minister van Milieu van de gunning aan de geslaagde kandidaten op basis van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van dertig kleinschalige infrastructuren en vier grotere structurerende projecten (één voor elke sector: fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) en vijf infrastructuuronderdelen, en door de Waalse minister van Sociale Economie voor drie logistieke hubs, met een beschrijving van de opdracht met subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoer inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

oktober 2024

Steun voor 30 voedselherverdelingsprojecten en vier opkomende sectoren

Uit te voeren

Gunning van subsidies aan dertig kleinschalige infrastructuren en vier grotere structurerende projecten (één voor elke sector: fruit, groenten, granen en plantaardige eiwitten) in het kader van het programma Alliance Emploi-Environnement pour l'Alimentation voor projecten waarvan de kennisgeving van gunning is gebeurd op basis van een projectoproep.

oktober 2024

Bouw van drie logistieke hubs voor een totale oppervlakte van minstens 6000 m2 voltooid

Uit te voeren

Bouw en uitrusting van drie logistieke hubs die zich toeleggen op activiteiten van groothandel, voedselverwerking van primaire producten en incubator van coöperaties, voor een totale oppervlakte van ten minste 6000 m² voltooid

oktober 2025

Bouw van minstens vijf infrastructuurwerken voltooid

Uit te voeren

De bouw is voltooid van ten minste vijf infrastructuuronderdelen waaronder één opslaghal, één molen, twee conservenfabrieken en één mobiele infrastructuur voor dierenwelzijn.

Meer projecten rond economie en innovatie