Milieuvriendelijke renovatie van infrastructuur voor jeugdzorg en sport in de franstalige gemeenschap

Milieuvriendelijke renovatie van infrastructuur voor jeugdzorg en sport in de franstalige gemeenschap
Duurzaamheid

Binnen de Franse Gemeenschap vereist de bestaande infrastructuur voor sport en IPPJ’s (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse) aanpassingen. Hierbij moeten de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de eisen van ecologische normen en beperkingen in rekening gebracht worden.

Het project is gericht op iedereen binnen de Franse Gemeenschap die betrokken is bij de sportsector. Wat betreft de IPPJ’s, is het gericht op jongeren die een bijzonder laakbaar feit hebben gepleegd (een handeling die als volwassene een misdrijf zou zijn).

Het project gaat van start in het tweede kwartaal van 2021 met het begin van de consultaties en de opstelling van het bestek. Een totaal van 18 724 m² zal naar verwachting uiterlijk 30 juni 2026 gerenoveerd zijn, hetgeen een gemiddelde daling van de primaire energievraag van ten minste 30 % oplevert.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 27.21

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 60%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
18 724

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Milieuvriendelijke renovatie van infrastructuur voor jeugdzorg en sport

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 27.21 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 27.21 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +20.04 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 18 724

Tijdslijn

I Stock 1022745546
Vandaag

april 2025

Renovatie van openbare gebouwen voor jeugdzorg en sport in de franstalige gemeenschap (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 4 000 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

april 2026

Renovatie van openbare gebouwen voor jeugdzorg en sport in de franstalige gemeenschap (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 18 724 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie.

Meer projecten rond duurzaamheid