De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren

De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren
Duurzaamheid

Naar het voorbeeld van de offshore windparken – en helemaal in lijn met de huidige trends in de zonne-energiesector – zou ook de markt van drijvende offshore zonneparken zich in de komende jaren moeten manifesteren. Deze markt is qua omvang en belang vergelijkbaar met de markt van windparken op zee en kan perfect worden toegepast in het kader van een gedeeld gebruik van de maritieme ruimte.

Na de geslaagde ontwikkeling van een concept voor de offshore toepassing van drijvende zonnepanelen beoogt het voorgestelde project de technische, economische en financiële haalbaarheid van drijvende zonnepanelen op de Noordzee te onderzoeken.

Op termijn wordt het potentieel voor offshore productie van groene energie uit zonne-energie minstens even groot ingeschat als het potentieel voor offshore windenergie. België was een pionier in offshore windenergie en wil zich ook internationaal positioneren in de offshore zonne-energiesector.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 12.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

oktober 2022

Proof of Concept

Voltooid

Plaatsing in zee van een operationele Proof of Concept met een capaciteit van 250 kW.

Vandaag

oktober 2025

Demonstrator

Uit te voeren

Plaatsing in zee van een operationele full-scale demonstrator met een capaciteit tussen 1 en 5 MW.

Meer projecten rond duurzaamheid