Digitale platformen voor gevangenen

Digitale platformen voor gevangenen
Samenleving

Het project beoogt de ontwikkeling van een digitaal platform binnen Belgische gevangenissen. Dit platform zal gedetineerden een interface bieden om onder meer cursussen op afstand te volgen, beperkte en beveiligde toegang tot internet te krijgen (bijvoorbeeld om te solliciteren) of toegang te krijgen tot de digitale pers. De algemene doelstelling het aanzienlijk verminderen van recidive, met name door een betere reïntegratie en een duidelijke vermindering van sociale uitsluiting die gepaard gaat met detentie. Recidive is een maatschappelijk probleem dat één op twee gevangenen treft.

Voor het gebruik van het systeem is geen voorafgaande opleiding vereist. De digitalisering van alle uitwisselingen met instanties zal ook een aanzienlijke papierbesparing mogelijk maken en zal ook andere aspecten van detentie ten goede komen (zoals toegang tot het digitale gerechtsdossier vanuit de cel.

Het geheel van gedetineerden in Belgische gevangenissen (ongeveer 10.000 mensen) zijn als eersten betrokken bij dit mechanisme. Het project zal indirect ook impact hebben op hun gezinnen, hulp- en vormingsverenigingen en op gevangenispersoneel.

Het project begon in het eerste kwartaal van 2021 en zal in het najaar van 2024 afgerond zijn.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 12.4

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
32Prisons

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Extra digitale dienstverlening mikt op succesvolle re-integratie gevangenen

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 12.4 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 12.4 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 32 Prisons

Tijdslijn

409
Vandaag
Uitgesteld

oktober 2024

Voltooiing van de uitrol

Uit te voeren

Voltooiing van de uitrol van een digitaal platform in 32 gevangenissen, om gedetineerden in staat te stellen om: (1) vanuit hun cel een opleiding te volgen of de vereiste cursusoefeningen (online of face-to-face) te maken; (2) toegang te verkrijgen tot gevangenis- en rehabilitatiediensten; (3) beperkte en beveiligde toegang tot het internet te krijgen om te zoeken of te solliciteren naar een baan of om informatie uit te wisselen met familieleden en ondersteunende diensten.

Meer projecten rond samenleving