Wallonië investeert in duurzame waterstofindustrie

Wallonië investeert in duurzame waterstofindustrie
Duurzaamheid

Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een belangrijke uitdaging. De waterstofstrategie van de EU gaat uit van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt niet alleen de uitbouw van waterstofproductie, maar ook een waardeketen om transport, gebruik en transitie van de industrie mogelijk te maken.

Als een onderdeel van de Waalse bijdrage tot het Nationaal Energie- en Klimaatplan wil Wallonië waterstoftechnologieën uit hernieuwbare energiebronnen inzetten. Wallonië grondvest verschillende bedrijven met potentieel voor economische groei en werkgelegenheid in de waterstofindustrie.

De belangrijkste uitdagingen waarop het project een antwoord biedt, zijn:

  • De koolstofvoetafdruk van Waalse bedrijven en industrieën in de transport-, woningen- en dienstensector reduceren.
  • Nieuwe banen scheppen in deze tak.
  • Inspelen op de behoefte aan flexibiliteit bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Ingevoerde fossiele brandstoffen op lange termijn verminderen.

Dit project moet de wetenschappelijke, technische en industriële uitmuntendheid van Wallonië in stand houden. Het bestaat uit subsidiesteun aan een reeks projecten in verband met waterstofproductie, met diverse toepassingen van waterstof als energiedrager (in de vorm van e-methaan, e-methanol en e-kerosine) en met de aanpassing van voorzieningen (zoals motoren en waterstoftanks). Het project liep sinds het derde kwartaal van 2021 tot het tweede kwartaal van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 87.42

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

De belangrijkste uitdagingen waarop het project een antwoord biedt, zijn:

  • De koolstofvoetafdruk van Waalse bedrijven en industrieën in de transport-, woningen- en dienstensector reduceren.
  • Nieuwe banen scheppen in deze tak.
  • Inspelen op de behoefte aan flexibiliteit bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Ingevoerde fossiele brandstoffen op lange termijn verminderen.

Dit project moet de wetenschappelijke, technische en industriële uitmuntendheid van Wallonië in stand houden. Het bestaat uit subsidiesteun aan een reeks projecten in verband met waterstofproductie, met diverse toepassingen van waterstof als energiedrager (in de vorm van e-methaan, e-methanol en e-kerosine) en met de aanpassing van voorzieningen (zoals motoren en waterstoftanks). Het project liep sinds het derde kwartaal van 2021 tot het tweede kwartaal van 2026.

Waalse overheid investeert in transitie van koolstof naar waterstof

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 87.42 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 87.42 miljoen €

Privé +78.13 miljoen €

Publiek +10 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1049310478

januari 2022

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

Gunning van opdrachten voor projecten met het label 'Import Projects of Common European Interest' rond waterstof.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van alle in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van alle projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Wallonië), waarvan 80 000 000 euro is uitgevoerd, inclusief de inbedrijfstelling van een groene elektrolysecapaciteit van minimaal 1 MW (infrastructuur inbegrepen).

Meer projecten rond duurzaamheid