Waalse overheid investeert in transitie van koolstof naar waterstof

Waalse overheid investeert in transitie van koolstof naar waterstof
Duurzaamheid

Om de transitie naar een waterstof-gedragen industrie mogelijk te maken, is de uitbouw van een waterstof-waardeketen een belangrijke uitdaging. De waterstofstrategie van de EU gaat uit van een productie van 40 GW waterstof uit hernieuwbare bronnen tegen 2030. Dit vraagt niet alleen de uitbouw van waterstofproductie, maar ook een waardeketen om transport, gebruik en transitie van de industrie mogelijk te maken.

Als een onderdeel van de Waalse bijdrage tot het Nationaal Energie- en Klimaatplan wil Wallonië waterstoftechnologieën uit hernieuwbare energiebronnen inzetten. Wallonië grondvest verschillende bedrijven met potentieel voor economische groei en werkgelegenheid in de waterstofindustrie.

De belangrijkste uitdagingen waarop het project een antwoord biedt, zijn:

  • De koolstofvoetafdruk van Waalse bedrijven en industrieën in de transport-, woningen- en dienstensector reduceren.
  • Nieuwe banen scheppen in deze tak.
  • Inspelen op de behoefte aan flexibiliteit bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Ingevoerde fossiele brandstoffen op lange termijn verminderen.

Dit project moet de wetenschappelijke, technische en industriële uitmuntendheid van Wallonië in stand houden. Het bestaat uit subsidiesteun aan een reeks projecten in verband met waterstofproductie, met diverse toepassingen van waterstof als energiedrager (in de vorm van e-methaan, e-methanol en e-kerosine) en met de aanpassing van voorzieningen (zoals motoren en waterstoftanks). Het project liep sinds het derde kwartaal van 2021 tot het tweede kwartaal van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 117.2

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

De belangrijkste uitdagingen waarop het project een antwoord biedt, zijn:

  • De koolstofvoetafdruk van Waalse bedrijven en industrieën in de transport-, woningen- en dienstensector reduceren.
  • Nieuwe banen scheppen in deze tak.
  • Inspelen op de behoefte aan flexibiliteit bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Ingevoerde fossiele brandstoffen op lange termijn verminderen.

Dit project moet de wetenschappelijke, technische en industriële uitmuntendheid van Wallonië in stand houden. Het bestaat uit subsidiesteun aan een reeks projecten in verband met waterstofproductie, met diverse toepassingen van waterstof als energiedrager (in de vorm van e-methaan, e-methanol en e-kerosine) en met de aanpassing van voorzieningen (zoals motoren en waterstoftanks). Het project liep sinds het derde kwartaal van 2021 tot het tweede kwartaal van 2026.

Waalse overheid investeert in transitie van koolstof naar waterstof

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 117.2 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 117.2 miljoen €

Privé +78.13 miljoen €

Publiek +10 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1049310478

januari 2022

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof

Voltooid

Gunning van opdrachten voor IPCEI-projecten rond waterstof (gedefinieerd als de projecten die het voorwerp uitmaken van de IPCEI-kennisgeving over staatssteun) in het kader van de maatregel 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Wallonië). De specificaties van de projectoproep garanderen de uitsluiting van alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgesteld voor de kosteloze toewijzing. Alle gegunde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Uitgesteld

januari 2023

Gunning van opdrachten voor niet-IPCEI-projecten

Voltooid

Gunning van opdrachten voor niet-IPCEI-projecten. De specificaties van de projectoproep garanderen de uitsluiting van alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgesteld voor de kosteloze toewijzing. Alle gegunde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van alle in het kader van de aanbesteding gegunde projecten (IPCEI en niet-IPCEI)

Uit te voeren

Voltooiing van alle projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Wallonië), waarvan 105.500.000 euro is uitgevoerd, inclusief de inbedrijfstelling van een groene elektrolysecapaciteit van minimaal 1 MW (infrastructuur inbegrepen). Zijn uitgesloten: alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgelegd voor de kosteloze toewijzing. Alle gegunde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties zoals pyrolyse); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's.

Meer projecten rond duurzaamheid