Digitalisatie van justitie

Digitalisatie van justitie
Digitalisering

Dit project draagt bij tot de digitaliseringsstrategie van de verschillende federale overheidsdiensten, zowel voor de interne beheersprocessen als voor de digitalisering van hun diensten.

De digitale transformatie van justitie

De landspecifieke aanbevelingen (CSR) en de Economic Survey 2020 (OESO) wijzen België op haar gebrekkige digitalisering van justitie. De systemen en infrastructuren voor dossierbeheer en datavergaring zijn verouderd en onvoldoende bestand tegen actuele cyberdreigingen. Papieren dossiers vragen veel administratieve ondersteuning om dossier vorderingen te maken, afschriften uit te reiken en alles handmatig vast te leggen.

Burgers, ondernemingen, raadslieden en andere actoren moeten open data standaarden en een open data architectuur gebruiken om digitaal te interageren met elkaar. Een datagedreven justitie kan via business intelligence gepersonaliseerde en betrouwbare diensten aanbieden aan burgers. Daarnaast verwerkt ze dossiers sneller en in grote hoeveelheden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 85

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Digitalisatie van justitie

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 85 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 85 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 205

oktober 2021

Projectmanagement ingevoerd voor de digitale transformatie van justitie na goedkeuring van een decreet

Voltooid

Goedkeuring van een ministerieel decreet door de minister van Justitie voor het opzetten van een bureau voor programmabeheer met een duidelijke bestuursstructuur voor de digitalisering van de FOD Justitie. Dit omvat een duidelijke omschrijving van taken en bevoegdheden en duidelijke regelingen voor de verschillende partijen die aan de digitale transformatie zullen deelnemen.

oktober 2022

Publicatie van het Just-on-web-portaal

Voltooid

Het Just-on-web-basisportaal staat online. Just-on-web wordt het 'One Stop'-webportaal, waar particulieren, bedrijven, advocaten en overheidsinstanties toegang hebben tot justitiediensten en -informatie. In een eerste fase zal het Just-on-web-basisportaal een beperkt aantal diensten aanbieden, zoals het indienen van processtukken in een zaak, het raadplegen van strafzaken met betrekking tot zedendelicten, het raadplegen en betalen van verkeersboetes, het raadplegen van persoonlijke officiële akten (zoals huwelijk, adoptie), het starten van een zaak over de bescherming van personen.

Uitgesteld

oktober 2023

Interne centralisatie van rechterlijke uitspraken

Voltooid

Relevante nieuwe gerechtelijke uitspraken van magistraten (inclusief vrederechters en politierechtbanken) en hoven van beroep zullen intern worden gecentraliseerd. Een volledig geautomatiseerd algoritme voor pseudonimisering zal deze gecentraliseerde gegevensbron omzetten in een publiceerbare versie die voldoet aan de privacyregelgeving. 50% van het totale aantal gerechtelijke uitspraken die zijn gedaan vanaf de inwerkingtreding van de wet die het centrale register creëert, zal doorzoekbaar zijn op het just-on-web portaal.

Vandaag

oktober 2024

Databank voor het verzamelen van real-time gegevens

Uit te voeren

Een databank voor het verzamelen van real-time gegevens over de voortgang van gerechtelijke procedures is operationeel. De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op het aantal nieuwe zaken, het aantal afgesloten zaken, lopende zaken en de gemiddelde tijd voor de behandeling van burgerlijke, handels- en strafrechtelijke zaken.

oktober 2025

Nieuw casemanagementsysteem voor zeven entiteiten

Uit te voeren

Voor zeven entiteiten die een verouderd dossierbeheersysteem gebruiken wordt een nieuw casemanagementsysteem ontwikkeld en uitgerold om het gerechtelijk apparaat efficiënter te maken door in te zetten op verregaande digitalisering. Zo kunnen dossiers sneller en in grotere hoeveelheden worden verwerkt dan nu het geval is. In principe wordt voorrang gegeven aan entiteiten die niet zijn opgenomen in het contract voor fase 2 van Mammouth at Central Hosting (MaCH).

Meer projecten rond digitalisering