Een strategische middelenreserve aanleggen en beheren met het oog op een eventuele crisis

Een strategische middelenreserve aanleggen en beheren met het oog op een eventuele crisis
Samenleving

De coronapandemie heeft er nogmaals op gewezen dat een korte reactietijd, een structureel coördinatievermogen en een zekere strategische reserve aan middelen met het oog op een crisis van primordiaal belang zijn.

In het kader van een geïntegreerd beleid inzake veiligheid en weerbaarheid zal Defensie een logistieke hub oprichten die het mogelijk moet maken om een strategische reserve aan middelen (medische uitrusting, beschermingsuitrusting enz.) op te slaan en te beheren met het oog op een eventuele crisis of ramp. Deze reserves moeten een efficiënte bevoorrading faciliteren van Defensie, andere federale departementen en eventueel ook provincies, gemeenten of specifieke entiteiten zoals ziekenhuizen.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
3Nombre de marchés publics octroyés

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Een strategische middelenreserve aanleggen en beheren met het oog op een eventuele crisis

Samenleving
Sociale infrastructuur

Totale budget 30.5 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 3 Nombre de marchés publics octroyés

Tijdslijn

PRT 44

april 2022

Octroi Marchés publics

Voltooid

Octroi Marchés publics

Meer projecten rond samenleving