Slimme mobiliteit stemt openbare vervoersmaatschappijen beter op elkaar af

Slimme mobiliteit stemt openbare vervoersmaatschappijen beter op elkaar af
Mobiliteit

Het project ‘Smart Mobility’ voor de spoorwegen heeft grote uitdagingen op digitaal vlak en ook op gebied van data en data-flows. Treinreiziges krijgen vandaag via verschillende infokanalen informatie die niet altijd coherent, consistent, compleet of gepersonaliseerd is. Er bestaan momenteel 17 infokanalen, die niet altijd met elkaar gelinkt zijn. Daarnaast worden reizigers in België geconfronteerd met sterk gefragmenteerde diensten wanneer hij aangewezen is op combineren van meerdere (openbare) vervoersmodi. Verschillende operatoren in Vlaanderen, Wallonië, Brussel (metro/tram/bus) en nationaal (trein) bieden slechts in beperkte mate vervoerbewijzen die op elkaar zijn afgestemd qua verdeling en prijszetting.

De eerste doelstelling is om de klanttevredenheid te verhogen. Dit door een betere service te leveren in alle situaties, ook bij incidenten of verstoord verkeer. Het programma Reizigersinformatie centraliseert, verwerkt en verrijkt data. Vervolgens vormt het programma deze om naar kwalitatieve informatie voor reizigers op het Belgische spoornet en voor geselecteerde partners. Finaal wordt al deze informatie ter beschikking gesteld op alle infokanalen.

Het tweede doel van het project is het gebruik van het openbaar vervoer en in het bijzonder NMBS te stimuleren en digitale instrumenten te ontwikkelen die intermodale reizen van deur tot deur met het openbaar vervoer vergemakkelijken en bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van:

  • Efficiënte intermodale routeplanners (in real time)
  • Een moderne, digitale ticketdistributie
  • Duidelijke en gebruiksvriendelijke digitale interfaces
  • Biljetten die aangepast zijn aan de noden en reisgewoonten van de reizigers

Dit project helpt elke persoon in België die wil gebruik maken van intermodale duurzame mobiliteit van deur tot deur.

De realisatie van de verschillende aspecten werd gestart in het derde kwartaal van 2021 en zal lopen tot het eerste kwartaal van 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 15

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
2Projects

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Slimme mobiliteit stemt openbare vervoersmaatschappijen beter op elkaar af

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 15 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 15 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +5 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Totale doel 2 Projects

Tijdslijn

312
Vandaag
Uitgesteld

oktober 2024

Go-live van IT-modules voor de spoorwegen

Uit te voeren

Go-live van IT-modules voor het spoorwegverkeer om een betere exploitatie en klantervaring in het personenvervoer te faciliteren:

- routeplanner NMBS (1 module)

-ticketingcomponenten NMBS (8 modules)

januari 2025

Ontsluiting van de Open Data for Smart Mobility-app

Uit te voeren

Ontsluiting van de Open Data for Smart Mobility-app:

- ticketverkoop NMBS (1 project)

- planning en real-time gegevens NMBS (1 project)

Meer projecten rond mobiliteit