Vlaamse overheid digitaliseert steeds meer haar administratieve procedures

Vlaamse overheid digitaliseert steeds meer haar administratieve procedures
Digitalisering

De COVID-19 pandemie maakt duidelijk dat digitalisering van overheidsadministratie niet langer een keuze is, maar een noodzaak. Digitale transformatie is geen doel op zich. Het is een middel om de overheid meer wendbaar te maken. Dit om efficiënt beslissingen te maken in wijzigende omstandigheden, om de datasamenleving en -economie ten volle te benutten en om Vlaamse overheidsdienstverlening zo automatisch en low touch (gericht op digitale transacties) mogelijk te maken. Dit vraagt om samenwerking, afspraken, standaardisatie en een ondersteuning van lokale besturen.

Deze maatregelen dragen bij tot vier doelstellingen:

1. Een low touch overheidsdienstverlening voor burger, bedrijf en vereniging

Gebruikersgerichtheid staat hierbij centraal, waarbij de dienstverlening vertrekt vanuit de werkelijke noden en behoeften van gebruikers. Digitale diensten moeten het leven van burgers en bedrijven gemakkelijker maken door zoveel mogelijk diensten te automatiseren, zoals bijvoorbeeld automatische rechtentoekenning, uitbetaling en proactieve informatie. Waar automatische processen nog niet mogelijk zijn, zal de overgang naar een "digital first"-aanpak versnellen door middel van een geïntegreerd éénloketsysteem, één enkele plaats waar burgers en bedrijven hun zaken met de overheid kunnen regelen. Om de burgers meer vertrouwen te geven in het gebruik van gegevens, zullen zij meer controle krijgen via een identiteit in eigen beheer volgens het Solid-beginsel.

2. Snelle en doeltreffende beslissingen mogelijk maken met data

Data moeten dienstverlening automatiseren, simulaties maken over beslissingen en de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) benutten. Daarvoor zijn een vlotte toegang tot kwalitatieve data, het standaardiseren van data en een datagedreven werking van de overheid nodig. Overheidsdata zijn ook van grote waarde voor de economie.

Omgekeerd betekent het gebruik van private databronnen een grote verrijking voor het overheidsbeleid. Investeren in een datagedreven overheid, is investeren in de digitalisering van de economie en maatschappij. Zo investeert de overheid in de ontwikkeling van een Vlaams ‘datanutsbedrijf’, in lijn met de Data Governance Act. Daarnaast investeert ze in de ontwikkeling van een sensor data platform met concrete innovatieve use cases.

3. Een betrouwbare basisinfrastructuur verzekeren door gemeenschappelijke informatie- en ICT-bouwstenen te versterken en ondersteunen

Om een samenhangende digitale transformatie te verzekeren, zet de Vlaamse overheid in op een ondersteuningsstructuur. Tegelijkertijd investeert ze verder in een platform van informatie- en ICT-bouwstenen. Dit platform moet de overheidsmiddelen efficiënt inzetten en de doorlooptijd van digitale transformatieprojecten verkorten. Deze bouwstenen garanderen de interoperabiliteit van de systemen en de naleving van het ‘once only’-principe. Bovendien verzekeren ze de mogelijkheid om iedere overheidsdienstverlening op te starten met hulp van de eID (Belgische elektronische identiteitskaart).

4. Een hybride werkplek van de toekomst voorzien voor elke Vlaamse ambtenaar

Een moderne hybride werkplek stelt Vlaamse ambtenaren in staat om de digitale werkplek op hetzelfde niveau te gebruiken als de fysieke werkplek, wat de efficiëntie en continuïteit van de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid ten goede komt.

Burgers, ondernemers en verenigingen in Vlaanderen hebben baat bij de voorgestelde maatregelen. Daarnaast zijn de maatregelen gericht op de ondersteuning van de Vlaamse overheid en de lokale besturen bij de digitalisering van hun dienstverlening.

Het project liep van 2021 tot en met 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 54.5

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Vlaamse overheid digitaliseert steeds meer overheidsprocessen

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 54.5 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 54.5 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +13.85 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1304871477

oktober 2022

Gunning van opdrachten voor 11 projecten

Voltooid

Kennisgeving van de gunning verstuurd door de Vlaamse Regering of door de respectieve entiteit (kennisgevingsautoriteit) voor 11 projecten (d.w.z. 100% van het totaal) aan de succesvolle kandidaten naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen onder de vier regelingen (1. Naar een goedkope overheidsdienst voor burgers, bedrijven en verenigingen; 2. Snelle en doeltreffende beslissingen mogelijk maken met behulp van data; 3. Zorgen voor een betrouwbare basisinfrastructuur door gemeenschappelijke informatie- en ICT-bouwstenen te versterken; en 4. Zorgen voor een hybride werkplek van de toekomst voor elke Vlaamse ambtenaar).

Vandaag

oktober 2025

Ontwikkeling van vier nieuwe digitale functies

Uit te voeren

Alle gegunde projecten in het kader van de vier regelingen (1. Naar een goedkope overheidsdienst voor burgers, bedrijven en verenigingen; 2. Snelle en doeltreffende beslissingen mogelijk maken met behulp van data; 3. Zorgen voor een betrouwbare basisinfrastructuur door gemeenschappelijke informatie- en ICT-bouwstenen te versterken; en 4. Zorgen voor een hybride werkplek van de toekomst voor elke Vlaamse ambtenaar) zijn voltooid.

Meer projecten rond digitalisering