SMELD: State-of-the-art MEtal MElting Limiting waste during D&D

SMELD: State-of-the-art MEtal MElting Limiting waste during D&D
Economie en innovatie

Deze investering heeft tot doel bij te dragen tot een maximale recyclage van metalen die afkomstig zijn van toekomstige nucleaire ontmantelingsoperaties. Ze bestaat uit fundamenteel O&O om de kennis van het metaalsmeltproces te verbeteren en zal worden gevolgd door industrieel O&O om de praktische toepassingen volledig te onderzoeken. De investering is ook bedoeld om de capaciteit uit te breiden voor de verwerking van metalen die afkomstig zijn van nucleaire ontmantelingsoperaties. In dat verband zal de investering bestaan uit het opzetten van een smeltoven die kan worden gebruikt met een niet-radioactieve modus. Het is de bedoeling dat deze investering wordt gevolgd door volgende stappen die leiden tot de exploitatie van de smeltoven met radioactief materiaal, die naar verwachting pas in 2027 zal plaatsvinden.
De uitvoering van deze investering moet op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Het SMELD-project heeft zich ten doel gesteld de recycling van metalen uit de derde categorie te optimaliseren. Dit zal worden bereikt via twee belangrijke benaderingen:
- De kennisbasis van het SCK CEN verbeteren door fundamentele onderzoeksactiviteiten uit te voeren om het begrip van het metaalsmeltproces te verdiepen en industriële onderzoeksactiviteiten om de praktische toepassingen van deze nieuw verworven kennis ten volle te verkennen.
- De capaciteit ontwikkelen om gespecialiseerde nucleaire metalen te verwerken, aangezien de huidige capaciteit, die beperkt is tot drie bedrijven in de Verenigde Staten, Zweden en Duitsland, naar verwachting onvoldoende zal zijn om aan de voorspelde vraag te voldoen. Deze doelstelling wordt bereikt door het opzetten van een ultramoderne O&O-infrastructuur.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 13.4

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

april 2024

Voorbereidend onderzoek naar de vereisten voor het opzetten van de smeltoven

Voltooid

Het voorbereidend onderzoek naar de vereisten voor het opzetten van de smeltoven is afgerond en er is een rapport gepubliceerd.

Vandaag

april 2026

Een smeltoven op industriële schaal wordt opgezet

Uit te voeren

De smeltoven op industriële schaal is opgesteld en volledig operationeel in niet-radioactieve modus.

Meer projecten rond economie en innovatie