Minder dieren slachtoffer van hindernissen door aaneengeschakeld groen

Minder dieren slachtoffer van hindernissen door aaneengeschakeld groen
Duurzaamheid

Vlaanderen heeft één van de hoogste bevolkingsdichtheden in Europa. Dit maakt dat Vlaanderen een hoge bedrijvigheid en het tweede meest verdichte wegennetwerk heeft. Bij de aanleg van deze wegen verloren planten en dieren leefgebied. Dat deelden zich steeds in kleinere, geïsoleerde stukken op. Ook waterwegen, spoorwegen en lintbebouwing zijn hindernissen voor dieren.

De overlevingskansen van wilde soorten staan hierdoor erg onder druk. Bovendien blijkt uit het project ‘Dieren onder de wielen’ dat jaarlijks zo’n 5 miljoen wilde dieren sterven op de Vlaamse wegen. Door de versnipperde gebieden terug samen te voegen, krijgen de dieren meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen. Zo neemt ook de kans op aanrijdingen of verdrinking af.

Dit project zet in op het tegengaan van ecologische ontsnippering, draagt bij aan het herstel van ecosystemen en de uitbouw van een samenhangend netwerk van natuur in Vlaanderen. De maatregel omvat 15 concrete projecten voor ecoducten en ecotunnels (voorbereidende studies of bouwwerkzaamheden).

Het project startte in het begin van 2020 en stopt mid-2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 24.7

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
15projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven op het land
Leven op het land

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Minder dieren slachtoffer van hindernissen door aaneengeschakeld groen

Duurzaamheid
Klimaat en milieu

Totale budget 24.7 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 24.7 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Klimaatactie
Klimaatactie
Leven op het land
Leven op het land

Totale doel 15 projects

Tijdslijn

123
Vandaag

april 2026

Voltooiing van projecten voor ecologische ontsnippering

Uit te voeren

Voltooiing van de infrastructuurwerken voor zeven projecten voor ecologische ontsnippering (zoals ecoducten of ecotunnels) en voltooiing van acht projecten die alleen voorbereidende fasen omvatten (zoals lokalisatie- en ontwerpfasen) voor acht toekomstige ontsnipperingsprojecten.

Meer projecten rond duurzaamheid