Huisvestingsoplossingen voor de meest kwetsbare groepen

Huisvestingsoplossingen voor de meest kwetsbare groepen
Samenleving

Er is een structureel gebrek aan openbare huisvesting in Wallonië met lange wachtlijsten tot gevolg. De onvervulde vraag staat nu op 39.000 aanvragers met een laag inkomen. Als gevolg van de groei van het verschijnsel peri-urbanisatie is er een wanverhouding tussen vraag en aanbod, wat zich onder andere vertaalt in een tekort aan woningen met één slaapkamer.

Door dit gebrek is er een toename van risico op dakloosheid, uitsluiting en institutionalisering met inbegrip van mensen met een verlies aan autonomie. De sociale gevolgen van de gezondheidscrisis treffen vooral mensen in precaire situaties die in Wallonië wonen. Het risico om dakloos te worden is verder toegenomen net zoals de moeilijkheden in verband met geestelijke gezondheid. 

Het project is op een transversale manier gericht op de ondersteuning van kwetsbare en/of minder autonome mensen door het versterken van een gediversifieerd aanbod van op de gemeenschap gebaseerde huisvesting en voorzieningen. 

Het project bestaat uit vier luiken: 

  1. Zorgen voor een milieuvriendelijke overgang van volkshuisvesting en wachtlijsten terugdringen door het aanbod van lage-inkomenswoningen te vergroten.
  2. Ontwikkeling van inclusieve en ondersteunende huisvesting, uitgerust met de nieuwste technologieën zodat mensen met een verlies van autonomie door ouderdom en/of handicap in hun eigen huis kunnen blijven wonen door zich te richten op gehandicapten en ouderen.
  3. Opvang- en huisvestingsplaatsen voor daklozen of slecht gehuisveste personen renoveren of creëren.
  4. Ontwikkeling van inclusieve en ondersteunende huisvesting, uitgerust met de nieuwste technologieën zodat mensen met een verlies van autonomie door ouderdom en/of handicap in hun eigen huis kunnen blijven wonen, teneinde hun opname in een instelling uit te stellen of te voorkomen, of hun verblijf in het ziekenhuis te vermijden of te verkorten.

De uitwerking van de verschillende projecten begon in 2021 en zal worden voltooid in augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 140.63

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 29%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 9%

Einddoel
1212Number of new or renovated housing units

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Huisvestingsoplossingen voor de meest kwetsbare groepen

Samenleving
Sociale infrastructuur

Totale budget 140.63 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 140.63 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +49 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Totale doel 1212 Number of new or renovated housing units

Tijdslijn

Norbert levajsics Wv6 Zg47 WF0k unsplash

oktober 2021

Waalse strategie voor de-institutionalisering (Waals gezondheidsbeleid)

Voltooid

Goedkeuring van een strategie van het Waalse Gewest voor de-institutionalisering in het kader van het Waalse gezondheidsbeleid, met name voor ouderen en personen met een beperking. Hierbij moet worden voorzien in: (1) een nadere omschrijving van het concept de-institutionalisering, (2) een nadere bepaling van de criteria voor institutionalisering en de-institutionalisering, (3) een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de de-institutionalisering wanneer daartoe wordt overgegaan door instellingen voor opvang en huisvesting, (4) een stand van zaken wat het dienstenaanbod betreft en (5) aanbevelingen om de strategie operationeel te maken.

april 2024

Gunning van een deel van de werken

Voltooid

Gunning van werkopdrachten voor 280 van openbare nutswoningen, inclusieve en op solidariteit gebaseerde huisvesting, alsmede accommodatie voor slecht gehuisveste groepen.

Vandaag

juli 2025

Installatie van hulp op afstand voor mensen die hun zelfstandigheid verliezen

Uit te voeren

5000 afstandsbedieningskastjes geïnstalleerd in de huizen van 65-plussers en/of mensen met een handicap.

juli 2026

Huisvestingseenheden klaar voor bewoning

Uit te voeren

1.212 in het Waalse Gewest gebouwde of gerenoveerde openbare nutswoningen zijn klaar voor bewoning.

Meer projecten rond samenleving