Verledding openbare verlichting

Verledding openbare verlichting
Mobiliteit

Volgens het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse regering moet alle openbare verlichting tegen 2030 werken op ledverlichting. Bovendien eist het interne klimaatplan van de Vlaamse regering een vermindering van het energieverbruik met 35% in 2030 ten opzichte van 2015. Daarom is het nodig om voor de openbare verlichting over te stappen op ledverlichting. Tot slot heeft de enorme stijging van de energiekosten in 2021-2022 ervoor gezorgd dat elke investering in energie-efficiëntie wenselijk is, en wel zo snel mogelijk.

Voor de omschakeling van de verlichting langs Vlaamse wegen wordt de verlichting langs gewestwegen gefinancierd met gewestelijke herstelfinanciering. De werkzaamheden voor deze optimalisatie van de verlichtingsinfrastructuur worden al uitgevoerd.

Daarnaast beheert Vlaanderen ± 1350 km aan autosnelwegen waarvoor de omschakeling in 2018 is gestart (lopend). Tot slot moet ook de openbare verlichting in de tunnels die worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) worden vervangen als sluitstuk van de hele herinrichtingsoperatie.

De omschakeling van 18.500 armaturen wordt gesteund door dit project.

Door de oude armaturen te vervangen door led zal de openbare verlichting op de snelwegen ± 35% minder verbruiken. Dat komt overeen met een geschatte besparing van ongeveer 2,2 GWh/jaar, wat tegen de huidige elektriciteitsprijzen overeenkomt met een besparing op de elektriciteitsrekening van ongeveer € 850.000/jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse primaire energiebesparing van 2% van het totale energieverbruik van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Deze maatregel zal ook de openbare verlichting in tunnels vervangen. Voor de volgende tunnels moeten de NaLP-lampen en fluorescentielampen worden vervangen en omgeschakeld naar led: Craeybeckxtunnel, Zelzatetunnel, Rupeltunnel, Tijsmanstunnel, Wevelgemtunnel.

Die operatie is goed voor een geschatte besparing van ongeveer 1,4 GWh/jaar, wat tegen de huidige elektriciteitsprijzen overeenkomt met een besparing op de elektriciteitsrekening van ongeveer € 544.000/jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse verplichte primaire energiebesparing van 1,9%.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 39.5

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
22750

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded
Vandaag

april 2026

LED-verlichting geïnstalleerd

Uit te voeren

18 500 LED-armaturen geïnstalleerd op snelwegen en 4 250 LED-lampen geïnstalleerd in vijf tunnels.

Meer projecten rond mobiliteit