Nucleaire geneeskunde - De theranostische benadering

Nucleaire geneeskunde - De theranostische benadering
Economie en innovatie

Het doel van deze investering is de continuïteit van de levering van medische isotopen te ondersteunen door de ontwikkeling van innovatieve targettechnologie voor cyclotrons (deelproject 1) en de optimalisering van het productieproces voor targets voor laagverrijkt uranium (LEU) (deelproject 2).
Deze investering omvat twee O&O-subprojecten, die gericht zijn op 1) de ontwikkeling van een innovatieve targettechnologie voor cyclotronisotopenproductie. Als gevolg van de O&O-activiteiten is een nieuw ontwerp klaar en kunnen prototypetargets worden gemaakt en bestraald voor validatie van het proces in een nieuw project; en 2) optimalisering van het LEU-gebaseerde productieproces. Als gevolg van de O&O-activiteiten zijn mogelijkheden voor verbetering geëvalueerd en/of getest en de meest relevante worden in een rapport vermeld. Voor elk deelproject wordt medio 2026 een verslag opgesteld. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Deelproject 1: Ontwikkeling van innovatieve targettechnologie voor cyclotrons

De nucleaire geneeskunde is sinds enkele jaren sterk in ontwikkeling. Vroeger werd nucleaire geneeskunde vooral gebruikt voor medische beeldvorming met een diagnostisch doel, op enkele zeldzame uitzonderingen na, waarvan de meest opvallende de schildkliertherapie met jodium 131 is, maar nu evolueert de nucleaire geneeskunde naar wat bekend staat als theranostiek, d.w.z. de mogelijkheid om kankers op te sporen en vervolgens te behandelen door gebruik te maken van dezelfde molecule waarmee geassocieerd is, enerzijds een isotoop waarvan de straling beeldvorming mogelijk maakt en anderzijds door het te associëren met een isotoop die gekozen is omwille van zijn straling die kankercellen vernietigt.

Voor patiënten maakt de theranostische benadering een betere beoordeling van de ziekte, selectie van de meest effectieve behandeling en passende follow-up mogelijk. Voor organisaties in de gezondheidszorg zorgt de theranostische benadering voor een verlaging van de kosten die gepaard gaan met een betere targeting, een vermindering van de tijd die nodig is voor de beoordeling en een effectieve behandeling van de patiënt.

Deze theranostische aanpak op basis van bepaalde paren radio-isotopen, elk met hun voor- en nadelen, wekt grote verwachtingen in de strijd tegen kanker, een van de prioriteiten van de Commissie in het kader van het plan Beat Cancer (BECA).

De levering van nieuwe radio-isotopen die de theranostische aanpak mogelijk maken, moet worden gewaarborgd zodat de behandelingen die momenteel worden ontwikkeld, waarvan sommige de goedkeuringsfasen van de gezondheidsautoriteiten hebben doorlopen en vele andere in de komende maanden en jaren een vergunning voor het in de handel brengen zullen krijgen, daadwerkelijk kunnen worden toegediend aan de patiënten die ze nodig hebben.

Tegen deze achtergrond heeft het IRE, dat een lange ervaring heeft in de productie van radio-isotopen en vandaag nog steeds innoveert, besloten om zijn steentje bij te dragen om de bevoorrading van een snel groeiende markt van radio-isotopen veilig te stellen waarvoor het ofwel al expertise heeft, ofwel goed geplaatst is door zijn beheersing van de bijbehorende basistechnologieën.

Deelproject 2: Optimalisering van het productieproces op basis van LEU

2020 gebeurde de historische productie van Molybdeen-99 (Mo-99) en Jodium-131 (I-131) door het IRE volledig door bestraling in onderzoeksreactoren van militaire doelen die hoogverrijkt uranium (HEU, 93% U-235) bevatten. Sinds 2010 willen de VS, vooral om het risico op proliferatie te verminderen, dat radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde worden geproduceerd uit minder verrijkt uranium, LEU (verrijkt tot 19,75% uranium-235).

Om aan deze eis te voldoen, werkt het IRE sinds 2011 aan een volledige herziening van haar proces: van de samenstelling van de targets tot de chemische behandeling van de geproduceerde isotopen, met inbegrip van wijzigingen aan de farmaceutische dossiers voor IRE-producten en die van al haar klanten.

Ondanks de aanzienlijke middelen die in deze veranderingen werden geïnvesteerd, een omvangrijk project dat vele jaren in beslag nam, was het niet mogelijk om de omstandigheden voor de chemische behandeling van de targets te optimaliseren. In feite betekende de deadline van 1 januari 2020 voor de export van HEU uit de VS dat het IRE zo snel mogelijk een werkend proces moest valideren om te voorkomen dat de productie zou worden onderbroken, wat niet alleen zeer schadelijk zou zijn geweest voor het IRE, maar ook voor de wereldwijde markt voor nucleaire geneeskunde, aangezien het IRE ongeveer 25% van de markt voor Mo-99 en ongeveer 35% voor I-131 levert.

Nu de omschakeling naar 100% productie op basis van LEU voor de deur staat (voor maart 2023), is het duidelijk dat de processen niet optimaal zijn en zullen leiden tot LEU-verbruik en afvalproductie die zouden kunnen worden verminderd als de productierendementen zouden worden verbeterd.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 6.6

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded
Vandaag

april 2026

R&D-ontwikkeling voltooid

Uit te voeren

Voor het deelproject 'Innovatieve targettechnologie voor cyclotronisotopenproductie' is de O&O-activiteit afgerond. Een nieuw ontwerp is klaar en maakt het mogelijk om prototype-targets te maken en deze te laten bestralen voor validatie van het proces in een nieuw project.
Voor het deelproject 'Optimaliseren van LEU-gebaseerd productieproces' is de O&O-activiteit afgerond. Mogelijkheden voor verbetering zijn geëvalueerd en/of getest en de meest relevante worden opgesomd.
De O&O-activiteiten voor de twee subprojecten zijn afgerond en er is 5 967 000 EUR uitgevoerd.

Meer projecten rond economie en innovatie