Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie

Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie
Economie en innovatie

De Gewestelijke Beleidsverklaring van de Brusselse Regering 2019 - 2024 maakt van de economische transitie een van de pijlers van zijn legislatuur, waarvan de eerste strategische elementen werden geschetst in de Strategie 2030 - GO4Brussels, die samen met de sociale partners (Brupartners) werd goedgekeurd en waarin de grote projecten voor de legislatuur worden geschetst. Zo zal tussen nu en 2030 een koolstofarme, circulaire, regeneratieve sociale & democratische, en digitale economie vorm moeten krijgen, waarna alleen ondernemingen met een voorbeeldfunctie zullen worden ondersteund.

Het doel van het project is het ontwerpen en implementeren van een Gewestelijke strategie voor economische transitie die de doelstellingen van de GO4Brussels Strategie36 integreert door het mobiliseren van alle gewestelijke economische beleidsinstrumenten. Daarnaast zal deze hervorming leiden tot een samenwerking tussen publieke actoren die dezelfde doeleinden nastreven, en ook tot een actieve participatie van de particuliere sector aan zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase, en ook aan het beheer van het project.

De belangrijkste verwachte concrete resultaten zijn :

  • De definitie van economische overgangscriteria om de voorwaarden voor geleidelijke toegang tot economische instrumenten vast te stellen;
  • Steun aan prioritaire economische ecosystemen voor de ecologische overgang: de sector van de renovatie van gebouwen, de voedingssector, de kringloopeconomie, de verplaatsing van industriële activiteiten ... ;
  • Gericht beleid voor de overgang van het commerciële aanbod, lokale productie: van ambachten naar industrie, rationele digitalisering, democratisering van ondernemingen en steun voor sociaal en coöperatief ondernemerschap.
  • Stimuleren van innovatie en economische groei in de ontbrekende schakels van de ecosystemen die nodig zijn om in de behoeften van de regio te voorzien;
  • De samenhang van het publieke ecosysteem voor het stimuleren van de economie: steun voor innovatie, Fablabs, incubators, clustering, oproepen tot het indienen van projecten, steun voor ondernemerschap, territoriale opvang, oproepen tot het indienen van projecten om de opkomst van ontbrekende schakels in het ecosysteem te stimuleren, subsidies, financiering (met name via de herkapitalisatie van Finance&Invest. brussel) en de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor ondernemerschap in een overgangssituatie, met name door de invoering van een mechanisme om de juridische en administratieve belemmeringen voor het ecosysteem van het ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) weg te nemen.
Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid
  EU Funded

De belangrijkste verwachte concrete resultaten zijn :

  • De definitie van economische overgangscriteria om de voorwaarden voor geleidelijke toegang tot economische instrumenten vast te stellen;
  • Steun aan prioritaire economische ecosystemen voor de ecologische overgang: de sector van de renovatie van gebouwen, de voedingssector, de kringloopeconomie, de verplaatsing van industriële activiteiten ... ;
  • Gericht beleid voor de overgang van het commerciële aanbod, lokale productie: van ambachten naar industrie, rationele digitalisering, democratisering van ondernemingen en steun voor sociaal en coöperatief ondernemerschap.
  • Stimuleren van innovatie en economische groei in de ontbrekende schakels van de ecosystemen die nodig zijn om in de behoeften van de regio te voorzien;
  • De samenhang van het publieke ecosysteem voor het stimuleren van de economie: steun voor innovatie, Fablabs, incubators, clustering, oproepen tot het indienen van projecten, steun voor ondernemerschap, territoriale opvang, oproepen tot het indienen van projecten om de opkomst van ontbrekende schakels in het ecosysteem te stimuleren, subsidies, financiering (met name via de herkapitalisatie van Finance&Invest. brussel) en de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor ondernemerschap in een overgangssituatie, met name door de invoering van een mechanisme om de juridische en administratieve belemmeringen voor het ecosysteem van het ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) weg te nemen.

januari 2022

Goedkeuring van de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie

Voltooid

Brusselse gewestelijke strategie voor economische transitie goedgekeurd bij besluit van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarin de doelstellingen voor 2030 worden bepaald op basis van de coördinatie tussen gewestelijke actoren en de actieve deelname van de particuliere sector, met inbegrip van een vijfjarenplan dat betrekking heeft op prioritaire actiegebieden, waarbij een samenhangend pakket van publieke stimulansen voor innovatie wordt ingevoerd dat gunstig is voor het ondernemerschap in het kader van de ecologische transitie.

Meer projecten rond economie en innovatie