Koolstofarme transitie mikt op 6.000 extra banen in Wallonië

Koolstofarme transitie mikt op 6.000 extra banen in Wallonië
Duurzaamheid

Waalse industriële ondernemingen, die onder het ETS (Europees Systeem voor Emissiehandel) vallen, stoten elk jaar bijna 10 miljoen ton CO2 uit in de papier-, cement-, staal-, hout- en textielindustrie, de levensmiddelenindustrie, de technologische en chemische industrie. .

Om de doelstellingen voor koolstofneutraliteit te behalen moet de Waalse industrie zowel emissies die voortkomen uit energieverbruik, als emissies die voortkomen uit industriële processen dekken. Om deze overgang te ondersteunen, zal een oproep tot het indienen van projecten worden gelanceerd om een koolstofarme industrie te ontwikkelen.

Het project streeft volgende vier doelstellingen na:

  1. Nieuwe technologieën een duw in de rug geven door de oprichting van een platform van (pre-) industriële demonstratiemodellen (= aanbod).
  2. De specifieke behoeften van de Waalse industrie bijstaan op gebied van energie- en koolstofarme transitie. De desbetreffende bedrijven krijgen specifieke projecten aangeboden (= vraag).
  3. Een roadmap creëren voor elke industriële sector, om processen koolstofvrij te maken. Dit luik wil van Wallonië het voorkeursgewest maken om als eerste proefprojecten uit te voeren.
  4. Een strategie in de vorm van een roadmap ontwikkelen voor technologische oplossingen op Waalse schaal (vooral kmo’s).

Het project loopt sinds het eerste kwartaal in 2021 tot het tweede kwartaal van 2026. Elke technologie heeft een verschillend tijdschema.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 34.32

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Het project streeft volgende vier doelstellingen na:

  1. Nieuwe technologieën een duw in de rug geven door de oprichting van een platform van (pre-) industriële demonstratiemodellen (= aanbod).
  2. De specifieke behoeften van de Waalse industrie bijstaan op gebied van energie- en koolstofarme transitie. De desbetreffende bedrijven krijgen specifieke projecten aangeboden (= vraag).
  3. Een roadmap creëren voor elke industriële sector, om processen koolstofvrij te maken. Dit luik wil van Wallonië het voorkeursgewest maken om als eerste proefprojecten uit te voeren.
  4. Een strategie in de vorm van een roadmap ontwikkelen voor technologische oplossingen op Waalse schaal (vooral kmo’s).

Wie heeft hier baat bij? Energie-intensieve industrieën (ETS-bedrijven), technologische industrieën (kleine, middelgrote en grote ondernemingen) en erkende universiteiten of onderzoekscentra.

Het project liep sinds het eerste kwartaal in 2021 tot het tweede kwartaal van 2026. Elke technologie heeft een verschillend tijdschema.

Ontwikkeling van de koolstofarme industrie

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 34.32 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 34.32 miljoen €

Privé +50 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1283119209

april 2022

Gunning van opdrachten

Voltooid

Gunning van opdrachten in het kader van de maatregel 'Ontwikkeling van de koolstofarme industrie in Wallonië'.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van alle projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Wallonië), waarvan 30 000 000 euro is uitgevoerd, inclusief de voltooiing van een demonstratieproject met een theoretisch langetermijnpotentieel van 2 miljoen ton CO2-reductie per jaar.

Meer projecten rond duurzaamheid