Meer containervervoer over binnenwateren dankzij investeringen in Albertkanaal en Trilogiport

Meer containervervoer over binnenwateren dankzij investeringen in Albertkanaal en Trilogiport
Mobiliteit

Het project vergroot de doorvaarthoogte van het Albertkanaal en ondersteunt de uitbreiding van het multimodale knooppunt Luik Trilogiport. Klimaatuitdagingen, luchtverontreiniging en verzadigde wegen nopen tot een heroverweging van de manier waarop we goederen vervoeren, zowel over water als over land.

Bij dit project spelen verschillende factoren een rol:

  • Economische ontwikkeling: 18,43 miljoen euro aan investeringen in het kader van het herstelplan.
  • Vermindering van broeikasgassen en luchtverontreiniging: het vervoer over binnenwateren vermindert de CO2-uitstoot met een factor 3 tot 6 ten opzichte van wegvervoer.
  • Minder verzadiging: dankzij het project zullen naar verwachting 150.000 containers in vier jaar tijd worden vervoerd, waardoor de wegverzadiging in Antwerpen, Rotterdam, Brussel en Luik zal verminderen door een netto-overheveling van 75.000 vrachtwagens van de weg naar de waterweg.
  • Voortdurende verbetering van de verkeersveiligheid: de bevordering van alternatief vervoer zal de verkeersdichtheid verminderen en uiteindelijk ook het aantal ongevallen.
  • Verbetering van het kernnetwerk van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN).

Het project heeft twee doelstellingen:

  1. Het is de bedoeling de hoogte van vier bruggen op het Albertkanaal in Luik (bruggen bij Lanaye, Lixhe, Haccourt en Hermalle- sous-Argenteau) te verhogen en/of de vaarindicaties aan te passen zodat binnenschepen vracht kunnen vervoeren tot 9,1 m hoog (vier vrachtlagen). Hierdoor zal de capaciteit toenemen om containers in Luik over te laden van de waterweg naar de weg of het spoor.
  2. Het multimodale platform Liège Trilogiport zal worden uitgebreid, met verbeteringen op het gebied van capaciteit en logistieke efficiëntie. In 2020 behandelde dit multimodale platform meer dan 80.000 containers en nadert zo de capaciteitslimiet van de infrastructuur. Liège Trilogiport beschikt sinds december 2020 over een operationele spoorverbinding. Vanaf 2024 zal deze infrastructuur worden gebruikt om meer dan 200.000 containers te kunnen vervoeren.

Belanghebbenden zijn de Noordzeehavens, alle bedrijven die inkomende en uitgaande stromen genereren, maar ook de bevolking die in de nabijheid van de belangrijkste doorvoerroutes voor goederen tussen Antwerpen en Luik woont.

De werkzaamheden om de bruggen te verhogen en/of vaarindicaties aan te passen gaan eind 2023 van start en zullen eind 2025 voltooid zijn. Eind 2021 werden de technische studie en het bestek voor de uitbreiding van het platform van Liège Trilogiport opgestart. De werkzaamheden aan het overslagplatform, de parkeergarage en de vloerinfrastructuur zijn in het voorjaar van 2022 van start gegaan.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 18.43

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
5Number of works

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Meer containervervoer over binnenwateren dankzij investeringen in Albertkanaal en Trilogiport

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 18.43 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 18.43 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +2.47 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 5 Number of works

Tijdslijn

311
Vandaag
Uitgesteld

januari 2025

Gunning van de opdrachten voor de werken aan de bruggen over het Albertkanaal / en een nieuw platform in Trilogiport

Uit te voeren

Gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden aan het nieuwe multimodale platform van Trilogiport in Luik en de vier bruggen over het Albertkanaal (Lanaye, Lixhe, Haccourt en Hermalle-sous-Argenteau).

april 2026

Gunning van alle opdrachten voor de werkzaamheden aan het nieuwe multimodale platform van Trilogiport in Luik en de vier bruggen over het Albertkanaal (Lanaye, Lixhe, Haccourt en Hermalle-sous-Argenteau).

Uit te voeren

Voltooiing van de werkzaamheden aan het multimodale platform van Trilogiport in Luik (ontvangst van proces-verbaal van voorlopige oplevering) en van de werkzaamheden voor de verhoging en/ of aanpassing van vaarindicaties van vier bruggen over het Albertkanaal (Lanaye, Lixhe, Haccourt en Hermalle-sous-Argenteau).

Meer projecten rond mobiliteit