Betere oplaadinfrastructuur stimuleert elektrisch rijden in Vlaanderen

Betere oplaadinfrastructuur stimuleert elektrisch rijden in Vlaanderen
Mobiliteit

Er is een aanzienlijke investering nodig in duurzaam transport met name in infrastructuur voor elektrische en emissievrije mobiliteit en logistiek. Er zijn nog onvoldoende (publieke) oplaadpunten en het gebruik ervan is nog laag. Dit project ondersteunt de uitrol van laadinfrastructuur voor de verschillende categorieën elektrische voertuigen met de installatie van het equivalent van 30.000 publieke en semi-publieke laadpunten in het Vlaamse Gewest.

Het project voorziet verschillende maatregelen om de uitrol van laadpalen te optimaliseren en versnellen, met een nadruk op publieke en semi-publieke oplaadpunten die minstens 10 uur per dag beschikbaar zijn:

  • Proactief het potentieel voor laadinfrastructuur in stedelijke gebieden analyseren
  • Analyseren van procedures voor de uitrol van laadpalen in verschillende steden en gemeenten
  • In de markt zetten van concessies voor publieke laadinfrastructuur op het openbare domein
  • Focus op de uitrol van publiek toegankelijke oplaadpunten op het privédomein (bv. supermarkten, bedrijfsterreinen, privéparkings, ...)
  • Uitrol van (ultra)snelladers langs de grote verkeersassen

Door deze stimulans voor de sector van de oplaadinfrastructuur en de daaruit voortvloeiende stimulans voor elektrisch rijden, worden Vlaamse bedrijven en particulieren aangemoedigd om over te schakelen op zero-emissie voertuigen en te investeren in de daartoe noodzakelijke laadinfrastructuur.

Het project ging van start op 1 januari 2021 en de einddatum is voorzien op 1 augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 29.46

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
27000Charging points (CPE)

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Betere oplaadinfrastructuur stimuleert elektrisch rijden

Mobiliteit
Groener wegvervoer

Totale budget 29.46 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 29.46 miljoen €

Privé +120 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 27000 Charging points (CPE)

Tijdslijn

319

april 2022

Gunning van concessies voor laadinfrastructuur in Vlaanderen

Voltooid

Gunning van concessies voor oplaadinfrastructuur. Het kader voor de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur wordt verzekerd via concessies die worden verleend door de Vlaamse overheid. De uitrol wordt overgelaten aan particuliere exploitanten.

april 2023

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten in Vlaanderen (fase 1)

Voltooid

Een bijkomend aantal van 8.100 operationele semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

Vandaag

april 2025

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten in Vlaanderen (fase 2)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 19.800 operationele particuliere, semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

april 2026

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten in Vlaanderen (fase 3)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 27.000 operationele particuliere, semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

Meer projecten rond mobiliteit