30.000 extra laadmogelijkheden stimuleren uitstootvrij vervoer

30.000 extra laadmogelijkheden stimuleren uitstootvrij vervoer
Mobiliteit

Vanuit het Europese beleidskader en het Belgisch Nationaal Beleidskader werd op Vlaams niveau een actieplan ‘Clean Power for Transport’ opgemaakt met concrete doelstellingen en beleidsacties. Het project ondersteunt de transitie naar alternatieve brandstoffen voor transport met een duidelijke focus op het stimuleren van zero-emissie transport in Vlaanderen. Binnen het actieplan ligt de focus op de verdere uitrol van een (semi-)publiek netwerk van oplaadpunten om Vlaanderen voor te bereiden op de verwachte groei van het aandeel elektrische voertuigen.

Dit hervormingsproject is daarom gelinkt aan het investeringsproject ‘laadpalen – versnelde uitrol laadinfrastructuur’. Daarnaast is er specifieke aandacht voor extra stimulansen voor zero-emissievoertuigen en andere voertuigcategorieën. De doelstelling is het structureren en systematiseren van het beleid in de vorm van een nieuw actieplan 2021-2025 en de brede bevolking sensibiliseren over de voordelen en het specifieke gebruik van zero-emissievoertuigen.

Dit hervormingsproject biedt een antwoord aan vier uitdagingen: 

  • Nood aan een geïntegreerd beleidskader voor de transitie naar alternatieve brandstoffen voor transport.
  • Nood aan omkadering, sensibilisering en stimulansen om de transitie naar vooral emissievrije mobiliteit te versnellen.
  • Aanzienlijke investeringsbehoefte in duurzaam transport, met name om infrastructuur te ontwikkelen voor elektrische en emissievrije mobiliteit en logistiek.
  • Privé-investeringen aantrekken en ondersteunen om het economisch herstel te bevorderen.
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

Dit hervormingsproject biedt een antwoord aan vier uitdagingen: 

  • Nood aan een geïntegreerd beleidskader voor de transitie naar alternatieve brandstoffen voor transport.
  • Nood aan omkadering, sensibilisering en stimulansen om de transitie naar vooral emissievrije mobiliteit te versnellen.
  • Aanzienlijke investeringsbehoefte in duurzaam transport, met name om infrastructuur te ontwikkelen voor elektrische en emissievrije mobiliteit en logistiek.
  • Privé-investeringen aantrekken en ondersteunen om het economisch herstel te bevorderen.

oktober 2021

Goedkeuring van een kader voor de uitrol van laadinfrastructuur in het Vlaams Gewest

Voltooid

Goedkeuring van een beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur in het Vlaamse Gewest. Het beleidskader maakt het mogelijk om:

- de toekomstige oplaadpunten in kaart te brengen

- de concessieopdrachten voor oplaadpunten in het publieke domein te lanceren

- de uitrol van (semi)publieke oplaadpunten in het particuliere domein te stimuleren

- de doorlooptijd voor de installatie van oplaadpunten in te korten door de administratieve lasten te verminderen

- het opladen in een slim elektriciteitsnet te stimuleren

Meer projecten rond mobiliteit