Plannen voor de oprichting en renovatie van voorzieningen voor kinderopvang

Plannen voor de oprichting en renovatie van voorzieningen voor kinderopvang
Samenleving

Het gebrek aan kinderopvangplaatsen vormt een belemmering voor de werkgelegenheid en opleiding van vrouwen, vooral wanneer zij alleenstaande moeder zijn. Het creëren van gesubsidieerde kinderopvangplaatsen is een grote uitdaging. Momenteel zijn er in Wallonië ongeveer 493 gesubsidieerde crèches (15.258 plaatsen). Geschat wordt dat 80% van de kinderopvangvoorzieningen nood heeft aan energierenovatie.

In 2020 zijn in Wallonië 30% van de huishoudens met kinderen eenoudergezinnen. In meer dan 8 van de 10 gevallen bestaat een eenoudergezin uit een alleenstaande moeder die haar kind of kinderen opvoedt (dit aandeel is betrekkelijk stabiel in de tijd).  Er is een dubbele risicofactor voor deze vrouwen die hun gezin alleen opvoeden gezien de moeilijk te combineren rollen en een lage werkintensiteit. Daarnaast heeft slechts 54% van de ouders in eenoudergezinnen een baan, waarvan 42% voltijds.

Het voorgestelde project beoogt bovenstaande problemen aan te pakken door nieuwe plaatsen te creëren en bestaande faciliteiten te renoveren.

1. Creëren van nieuwe plaatsen

Dit deelplan omvat de creatie van 3.505 nieuwe gesubsidieerde plaatsen naast 1.960 niet-gesubsidieerde plaatsen. Sommige daarvan zullen worden gesubsidieerd in kader van de FHV en de gewestelijke begroting. De exploitanten zullen ook gedeeltelijk moeten tussenkomen. Voor wat 1.757 plaatsen betreft die in kader van het Europees plan voor herstel en veerkracht worden geopend, zal de oproep tot indienen van projecten openstaan voor 35 gemeenten met een lage arbeidsparticipatie van vrouwen, een hoog percentage eenoudergezinnen, een laag inkomen per hoofd van de bevolking en een lage dekkingsgraad (minder dan 33% gesubsidieerde plaatsen). 

2. Renovatie van bestaande faciliteiten

In een eerste fase (2021-2026) moet in kader van dit plan de helft (d.w.z. 5.879 plaatsen) worden gerenoveerd.

De doelgroep bestaat uit kinderen van 0-3 jaar uit alle sociale milieus, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Naast gezinnen met jonge kinderen wordt bijzondere aandacht besteed aan kwetsbare gezinnen (vrouwen, eenoudergezinnen, buitenlanders of gezinnen van buitenlandse afkomst, gehandicapten…).

De uitwerking van het project begin in 2021 en de uitvoering ervan zal worden voltooid in augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 61.4

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 39%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 1%

Einddoel
1700Number of created or renovated childcare places

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Plannen voor de oprichting en renovatie van voorzieningen voor kinderopvang

Samenleving
Sociale infrastructuur

Totale budget 61.4 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 61.4 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +122.15 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Totale doel 1700 Number of created or renovated childcare places

Tijdslijn

413
Uitgesteld

oktober 2023

Gunning van opdrachten voor de werken aan projectontwikkelaars

Voltooid

Gunning van werkopdrachten door crèches voor 15% van de nieuw gecreëerde plaatsen in de kinderopvang, d.w.z. 255.

Vandaag

juli 2026

Opening van plaatsen voor kinderopvang

Uit te voeren

1.700 nieuwe plaatsen in de kinderopvang zijn gecreëerd in het kader van de opvangfaciliteiten voor jonge kinderen in Wallonië. Nieuwe plaatsen in de kinderopvang omvatten plaatsen die in nieuw opgetrokken gebouwen zijn gecreëerd, en plaatsen die het gevolg zijn van de renovatie van bestaande gebouwen.

Meer projecten rond samenleving