Verbreding Innovatiebasis

Verbreding Innovatiebasis
Economie en innovatie
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

Vlaanderen is begonnen met de evaluatie en aanpassing van een aantal instrumenten om bedrijven tot innovatie te stimuleren, zoals

  • de procedures voor de beoordeling van ontwikkelingshulpprojecten zijn vereenvoudigd ;
  • de vereisten voor de economische valorisatie van projecten zijn aangescherpt, waardoor bedrijven verplicht zijn de economische voordelen aan te geven die uit innovatieprojecten kunnen voortvloeien;
  • de criteria voor projecten werden verruimd tot verschillende aspecten die gericht zijn op maatschappelijke valorisatie (ecologische voordelen, duurzaamheid);
  • Vlaanderen heeft de mkb-groeipremie hervormd tot een instrument om innovatie in het mkb te stimuleren, met een sterke thematische focus;
  • is via een open aanbesteding (Call Entrepreneurship and Innovation Accelerator) een partnerschap aangegaan met een aantal organisaties uit het maatschappelijk middenveld om de band tussen kennisaanbieders en bedrijven te verkleinen en de invoering van nieuwe innovaties op het terrein te versnellen;
  • een experiment gestart waarbij coaching en ondersteuning voor jonge innoverende bedrijven worden gecombineerd Deze hervorming komt ten goede aan de Vlaamse ondernemingen en in het bijzonder kmo’s.

oktober 2022

Reform of the regulation for innovation support

Voltooid

Publication of a report endorsed by Flemish minister of Economy, Innovation, Work, Social economy and Agriculture providing an overview of new and reviewed measures to improve access for SMEs to measures for innovation support, and the related government decisions.

Meer projecten rond economie en innovatie