Energiemaatregelen voor openbare gebouwen

Energiemaatregelen voor openbare gebouwen
Duurzaamheid

De grootste uitdaging voor Vlaamse overheidsgebouwen is het feit dat veel gebouwen nu verwarmd worden met gastechnologie. Het Facilitair Bedrijf heeft duurzaamheid tot een van haar kernwaarden gemaakt in haar dienstverlening, waaronder de Vlaamse overheidsgebouwen. Dit initiatief is vooral geïnspireerd door de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

De renovatie van de gebouwenportefeuille van de Vlaamse overheid is cruciaal om deze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en te implementeren. Het doel van deze investering is om het gebruik van gas voor de verwarming van bepaalde gebouwen binnen de Vlaamse Overheid te verminderen of zelfs te elimineren. Ten tweede zou dit project de kosten voor het verwarmen van bepaalde gebouwen van de Vlaamse overheid verlagen en zo de energiekosten drukken. Ten slotte zou het bijdragen tot de algemene klimaatdoelstellingen die we als overheid moeten behalen en die door de Europese Unie zijn vastgelegd.

Concreet omvat het project de renovatie van de gevels van de gebouwen, inclusief isolatie, de installatie van een nieuw dak enzovoort. Energie-efficiënte renovatie van de gebouwschil zal de behoefte aan gas aanzienlijk verminderen. Vervolgens is de Vlaamse overheid van plan om onze centrale verwarmingstechnieken te optimaliseren, leidingen te isoleren, ventilatie te optimaliseren, enz. Sommige gebouwen zouden ook baat kunnen hebben bij een renovatie of vernieuwing van het verwarmingssysteem van het gebouw, inclusief sanitair warm water. Het kan bijvoorbeeld gaan om de vervanging van gastechnologie door een warmwaterpomp.
De Vlaamse Regering verwacht dat deze investering onze koolstofvoetafdruk zal verminderen met 549,22 ton CO2 per jaar.

Alle renovaties starten in 2023 en zullen ten laatste in het tweede kwartaal van 2026 afgerond zijn.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 25.48

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
4

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded
Vandaag

april 2026

Vier openbare gebouwen werden gerenoveerd

Uit te voeren

Vier openbare gebouwen werden gerenoveerd: (1) Martelaarsplein 7, Martelaarsplein 19 en Kreupelenstraat 2, Brussel, (2) Winston Churchillkaai 2, Oostende, (3) Justitiehuis, Ieper, (4) Koolstraat 35, Brussel.

Meer projecten rond duurzaamheid